Integritetspolicy

Denna integritetspolicy och juridiska information är allmän och avser Qmatic-koncernens alla webbplatser och allt innehåll.

”Qmatic”, ”vår”, ”oss” och ”vi” avser i detta meddelande Q-MATIC Group AB, 556678-4103, samt dess dotterbolag (det vill säga företag som ägs av Q-MATIC Group AB), bland dem Q-MATIC AB, 556212-7497 och Q-MATIC Sverige AB, SE556790294401, som är personuppgiftsbiträde vad gäller alla personuppgifter som vi behandlar.

Kontakt

Du kan kontakta Qmatic om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter som rör dig eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad. Kontakta oss här.

Om du har frågor om innehållet på denna webbplats är du välkommen att skriva till webmaster@qmatic.com.

Personuppgifter

Qmatic förstår vikten av att skydda den information vi kan komma att samla in om dig.

Syftet med denna policy är att berätta för dig hur vi hanterar den information vi kan komma att samla in om dig genom att du besöker vår webbplats, använder vårt innehåll och hur Qmatic på annat sätt behandlar personuppgifter om dig.

Alla personuppgifter du överlämnar till oss kommer att behandlas med adekvat säkerhet och konfidentialitet och våra integritetsriktlinjer överensstämmer med europeisk lagstiftning.

Information som samlas in på denna webbplats

Information som vi samlar in via formulär och för prenumerationer

Qmatic samlar in information från dig när du prenumererar på vår blogg, vårt nyhetsbrev eller fyller i ett formulär på den här webbplatsen.

Vi samlar in din e-postadress (för prenumerationer) och namn, e-postadress samt annan information (t.ex. ditt företags namn och bransch) som du frivilligt uppger när du fyller i ett formulär på denna webbplats.

Vi använder dessa personuppgifter för att tillhandahålla den information du har efterfrågat samt skicka marknadsföring om våra tjänster till dig.

Vi sparar och använder inte denna information längre än vad som är nödvändigt för att kunna hantera din prenumeration, besvara dina frågor eller tillhandahålla det material du har efterfrågat eller för att hantera en tävling, PR-aktivitet, undersökning eller annan webbplatsfunktion som du har valt att ta del av.

Information som vi samlar in med cookies

Den här webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbplats, och när du senare återkommer till samma webbplats kan dessa cookies hämtas från webbläsaren och användas på olika sätt.

Du får se en popup-ruta som frågar efter ditt medgivande när du besöker vår webbplats. Du kan välja att inte tillåta cookies, men detta kan påverka upplevelsen av vår webbplats negativt. Du kan också ställa in din webbläsare för att tillåta/blockera specifika cookies eller att meddela dig varje gång en cookie sparas.

De flesta webbläsare erbjuder viss kontroll över de flesta cookies via webbläsarinställningarna. För att ta reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har sparats och hur du kan hantera och radera dem, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org, där du också kan hitta mer praktisk information om cookies och hur du kan blockera dem i olika webbläsare.

Vi använder cookies för följande ändamål:

 • sessionscookies för att spara det språk du har valt
 • analysera hur besökarna använder webbplatsen för att förbättra och anpassa besökarnas upplevelse av webbplatsen med hjälp av personligt innehåll
 • förbättra och anpassa din upplevelse på webbplatsen med utgångspunkt från din typ av webbläsare och enhet
 • skräddarsy innehållet baserat på hur besökarna använder webbplatsen och vilka söktermer som används.
 • Den information som samlas in av cookien på Qmatic-plattformen enligt ovan används av Google på deras plattform (Google Analytics) för att, med utgångspunkt från ditt beteende och dina egenskaper, fatta automatiska (profilerade) beslut för att välja ut direkt marknadsföring riktad mot dig på andra webbplatser som använder samma system som vi. Om du inte vill spåras av Google Analytics på denna och andra webbplatser du besöker, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Våra cookies samlar in följande information:

 • IP-adress
 • typ av webbläsare och enhet
 • webbsidan (om någon) som förde dig till Qmatic-webbplatsen eller de sökord (om några) som angetts i en sökmotor som förde dig till Qmatic-webbplatsen
 • analys av ditt innehåll (dvs. aktivitetsloggar och direkt återkoppling från dig) som skickas eller tas emot via en tjänst på webbplatsen
 • svarstider för olika sidor
 • nedladdningsfel
 • varaktighet för besök på vissa sidor
 • information om interaktion med sidor (dvs. bläddring, klick och hovring)
 • på vilket sätt du lämnar sidan.

Denna information sparas i 26 månader.

Information som samlas in på annat sätt

Information som samlas in för försäljningsändamål

Om du har haft kontakt med oss för att eventuellt köpa våra varor och tjänster, och om du har gett oss tillstånd att senare kontakta dig igen för försäljningsändamål, har vi samlat in personuppgifter om dig som bl.a. namn, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och liknande), på vilket företag du jobbar, din befattning och liknande.

Vi kommer att använda dessa uppgifter för direkt marknadsföring riktad mot dig.

Vi kommer endast att behandla personuppgifter under den tidsperiod som vi anser att ditt företag är en tänkbar kund, men som längst två år.

Som framgår nedan i denna policy kan du när som helst återkalla ditt medgivande eller välja att inte längre ta emot e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål.

Information som samlas in om kontaktpersoner hos våra kunder, leverantörer och andra partners

Om du arbetar på ett företag som är kund till, leverantör till eller på annat sätt samarbetar med Qmatic och du är en av Qmatics kontaktpersoner på ditt företag har vi samlat in personuppgifter om dig, t.ex. namn, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och liknande), vilket företag du arbetar på, din befattning och liknande.

Det är nödvändigt att Qmatic behandlar dessa uppgifter för att kunna fullgöra sina avtalsenliga åtaganden gentemot ditt företag, för Qmatics berättigade intresse av att kommunicera rörande sina tjänster och för att Qmatic ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter, exempelvis korrekt registerhållning.

Vi kommer att använda dessa uppgifter för att kommunicera med dig och ditt företag samt för att informera dig om våra varor och tjänster.

Vi kommer endast att behandla uppgifterna under den tidsperiod som avtalet mellan oss och ditt företag gäller och som längst fem år därefter (om lagstiftningen inte föreskriver längre tid).

Som framgår nedan i denna policy kan du när som helst välja att inte längre ta emot e-postmeddelanden för marknadsföringsändamål.

Informationsdelning med tredjepart

Qmatic använder endast information enligt vad denna policy anger. Detta innebär att vi aldrig säljer, handlar med eller på annat sätt delar med oss av dina personuppgifter, vare sig de kan användas för att identifiera dig eller i anonymiserad form. Detta gäller inte betrodda tredjeparter som hjälper oss att driva vår webbplats eller erbjuda service till våra besökare, förutsatt att dessa partners följer våra integritetsriktlinjer. Det kan bli nödvändigt för oss att överlämna information i de fall då lagen så föreskriver eller för att skydda dina eller våra rättigheter eller din eller vår egendom eller säkerhet.

Vi delar den information som samlas in via cookies med Google. Om du inte vill spåras av Google Analytics på denna och andra webbplatser du besöker, gå till http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vi delar också med oss av information som samlas in via denna webbplats till programvaruleverantörer som är tredje part. Dessa levererar de programvaruverktyg som används för att hantera uppgifterna i enlighet med denna policy.

Detta innebär att uppgifterna överförs till platser utanför EU/EES. Vi kommer endast att överföra dina uppgifter till en tredjepartstjänsteleverantör i de fall då vi är säkra på att adekvata skyddsnivåer finns för att skydda integriteten och säkerheten för den information som behandlas och att efterlevnad av tillämplig integritets- och dataskyddslagstiftning föreligger.

Webbplatslänkar

Qmatic kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser som vi anser är användbara. Även om vår uppfattning är att dessa webbplatser uppfyller våra höga standarder har Qmatic inget ansvar för innehåll, aktiviteter och policys på tredjepartswebbplatser. Qmatic ansvarar heller inte för dessa webbplatsers integritetspolicyer eller praxis.

Dina rättigheter

Allmänna rättigheter
 • Om du inte längre vill få marknadsföringsmeddelanden från oss, klicka på länken för att avbryta prenumerationen längst ned i det aktuella utskicket. Om du vill avbryta alla kontakter med oss, informera oss om detta genom att använda ovanstående kontaktuppgifter.
 • Om du vill att vi ska radera dina uppgifter från våra register, kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan. Vi kommer att besvara din begäran inom rimlig tid. Observera att vi kan behöva spara vissa uppgifter eftersom lagen så föreskriver och/eller på grund av våra egna berättigade affärsmässiga intressen.
Användare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du (med vissa undantag och begränsningar) följande rättigheter:

 • Att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter, inklusive för profilering. Du kan när som helst invända mot behandlingen och vi avbryter då behandlingen av de uppgifter som invändningen berör, försåvitt vi inte kan förete tvingande berättigande skäl att fortsätta denna behandling.
 • Att få tillgång till dina personuppgifter. Om du begär att få tillgång till dina personuppgifter, och vi innehar sådana personuppgifter om dig, måste vi ge dig information om detta, inklusive en beskrivning och en kopia (i tillämpliga fall i ett portabelt dataformat) av personuppgifterna samt uppge varför vi behandlar dem.
 • Att under vissa omständigheter begära att få dina personuppgifter raderade. Rättighet till radering gäller inte då personuppgifter behandlas för historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.
 • Att begära rättelse eller uppdatering av de personuppgifter om dig som vi innehar som är felaktiga.
 • Att i vissa situationer begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär detta kan vi även fortsättningsvis spara dina personuppgifter, men får inte behandla dem så länge denna begränsning gäller.
 • Återkalla ditt medgivande till att vi använder dina personuppgifter. När du använder vår webbplats kan du ha blivit tillfrågad om du tillåter att vi sparar en cookie på din enhet. Du kan återkalla ditt medgivande till att vi behandlar personuppgifter om dig som har inhämtats via cookies. Om du återkallar ditt medgivande påverkar detta inte den lagliga behandling av dina personuppgifter som vi har utfört innan du återkallade ditt medgivande.
 • Att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet avseende hur vi samlar in eller använder dina personuppgifter. I till exempel Sverige är detta Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se.

Om du utövar dina rättigheter enligt ovan, och i det fall det råder tveksamhet om vem du är, kan vi begära att du uppger information om dig själv så att vi kan försäkra oss om din identitet.

Att utöva dessa rättigheter kostar ingenting. Vi förbehåller oss dock rätten att debitera rimliga administrativa avgifter i vissa situationer och i den utsträckning lagen medger, till exempel om de är av orimligt repetitiv art.

Om du hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och vill utöva någon av dessa rättigheter avseende information om dig som vi innehar och erhållit via denna webbplats, kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att utvärdera och besvara din förfrågan enligt gällande lagstiftning.

Juridisk information

Denna webbplats kan innehålla ytterligare information om äganderätt och upphovsrätt, och dessa villkor måste iakttas och åtlydas.

Alla bilder på denna webbplats tillhör Qmatic och får inte kopieras eller återges utan föregående tillstånd från Qmatic.

Information kan komma att ändras eller uppdateras utan föregående varning. Qmatic kan också komma att förbättra och/eller förändra produkterna och/eller programmen som beskrivs i denna information när som helst och utan föregående varning.

Qmatic ansvarar inte för att den information som tillhandahålls av Qmatic är korrekt, och om mottagaren väljer att använda sådan information görs detta på egen risk. Qmatic erbjuder ingen garanti för att eventuella rapporterade problem är möjliga att lösa med information som Qmatic tillhandahåller. Det faktum att

Qmatic tillhandahåller information innebär inte att Qmatic upplåter några rättigheter till upphovsrättsskyddat material, patent eller andra immateriella rättigheter.

Qmatic vill inte ta emot konfidentiell eller företagsintern information från dig via vår webbplats. Observera att information eller material som sänds till Qmatic inte kommer att anses vara konfidentiell. Genom att skicka information eller material till Qmatic ger du Qmatic en obegränsad och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, visa, modifiera, överföra och distribuera materialet eller informationen, och du medger också att Qmatic har full rätt att använda eventuella idéer, koncept, kunskaper eller metoder som du skickar.

Vi kommer emellertid inte att dela med oss av ditt namn eller på annat sätt offentliggöra det faktum att du har skickat in material eller information till oss med följande undantag: (a) du ger oss tillstånd att använda ditt namn, (b) vi informerar dig på förhand att material eller information som du skickat in till en viss sektion av denna webbplats kommer att publiceras eller på annat sätt användas tillsammans med ditt namn eller (c) om vi enligt gällande lagstiftning måste göra detta.

Ändringar

Eventuella uppdateringar av integritetspolicyn kommer att meddelas på denna sida. Denna sida uppdaterades senast den 23 maj 2018.