Privacyverklaring

Deze privacyverklaring en juridische mededeling geldt voor alle websites en content van de Qmatic Group.

"Qmatic", "onze", "ons" en "wij/we" verwijst in deze kennisgeving naar de Q-MATIC Group AB, 556678-4103, en haar dochterondernemingen (dit zijn bedrijven die in eigendom zijn van de Q-MATIC Group AB), waaronder Q-MATIC AB, 556212-7497, Q-MATIC Holland B.V., NL003594348B01, en Q-MATIC Belgium B.V.B.A., BE0656636352 welke optreedt als gegevensbeheerder met betrekking tot door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kunt u hier contact opnemen met Qmatic.

Als u vragen hebt over de inhoud van deze website, kunt u contact opnemen met webmaster@qmatic.com.

Persoonlijke gegevens

Qmatic erkent het belang van de privacybescherming van de gegevens die we mogelijk over u verzamelen.

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop we omgaan met de informatie die we mogelijk over u verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, uw betrokkenheid met, activiteiten op, en deelname of bezoek aan onze content, of anderszins hoe Qmatic omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld, wordt behandeld met de hoogste normen voor beveiliging en vertrouwelijkheid, en onze privacyrichtlijnen voldoen aan de Europese wetgeving.

Informatie die op deze website wordt verzameld.

Informatie die we verzamelen in formulieren en voor abonnementen

Qmatic verzamelt informatie van u wanneer u zich abonneert op onze blog, onze nieuwsbrief of een formulier invult dat beschikbaar is op deze website.

Wij verzamelen uw e-mailadres (voor abonnementen) en naam, e-mailadres en andere informatie (zoals bedrijfsnaam en branche van het bedrijf), die u vrijwillig indient wanneer u een formulier invult dat op deze website wordt verstrekt.

Wij zullen deze gegevens gebruiken ter verstrekking van de door u aangevraagde informatie en om u marketing voor onze diensten te sturen.

We slaan deze informatie op en gebruiken deze informatie slechts zolang nodig is voor de afhandeling van uw abonnement, het beantwoorden van uw vragen, of ter verschaffing van door uw verzocht materiaal, of om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren waarvan u besloten hebt hieraan deel te nemen.

Informatie die we met cookies verzamelen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de webbrowser van uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Bij latere bezoeken kunnen ze weer opgehaald worden voor uiteenlopende toepassingen.

U ziet bij een bezoek van onze site een pop-up voor toestemming. U kunt de keuze maken geen cookies te accepteren, maar dit kan van invloed zijn op uw gebruikerservaring. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen om specifieke cookies te accepteren/weigeren of om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een cookie wordt ingesteld.

De meeste webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, met onder andere informatie over hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org, welke aanvullende nuttige informatie over cookies bevatten en hoe cookies met verschillende soorten browsers kunnen worden geblokkeerd.

We maken gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

 • Sessiecookies om de gekozen taal bij te houden,
 • Het analyseren hoe de website door haar bezoekers wordt gebruikt, om zo de bezoekerservaring op de site te verbeteren en aan te passen met gepersonaliseerde inhoud,
 • Het verbeten en aanpassen van uw ervaring op de website voor uw type browser en apparaat,
 • Afstemming van de inhoud op de wijze waarop de gebruikers de website gebruiken,
 • De gegevens die door de cookie op het Qmatic-platform zijn verzameld, zoals hierboven uiteengezet, worden door Google gebruikt in hun platform (Google Analytics) om, op basis van uw gedrag en kenmerken, geautomatiseerde (profilerings) beslissingen te nemen die marketing naar u toe leiden op andere websites die hetzelfde systeem gebruiken als door ons wordt gebruikt. Als u geen toestemming wilt geven (opt-out) voor het bijhouden van al uw webactiviteit door Google Analytics, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Onze cookies verzamelen de volgende informatie:

 • IP-adres,
 • Uw type browser en apparaat,
 • De webpagina (indien van toepassing) die u naar de Qmatic-website leidde of zoektermen (indien van toepassing) die in een zoekmachine werden ingevoerd en die u naar de Qmatic-website leidden,
 • Analyse van uw content (bijvoorbeeld activiteitenlogboeken en directe feedback van u) die wordt verzonden of ontvangen met behulp van een online functie op de website,
 • Paginaresponstijden,
 • Downloadfouten,
 • Bezoekduren aan bepaalde pagina's,
 • Informatie over pagina-interactie (bijvoorbeeld scrollen, klikken en muisklikken),
 • Methodes die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.

Deze gegevens worden gedurende een periode van 26 maanden bewaard.

Informatie die op andere wijzen wordt verzameld

Informatie verzameld voor verkoopdoeleinden

Als u door ons bent benaderd aangaande de mogelijke aankoop van onze goederen en diensten en als u vervolgens toestemming hebt gegeven om opnieuw contact met u op te nemen voor verkoopdoeleinden, hebben we persoonlijke gegevens over u verzameld, zoals uw naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke), het bedrijf waar u werkt, uw functie en dergelijke.

We zullen deze gegevens gebruiken om marketing naar u toe te leiden.

We zullen de persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de duur dat we uw bedrijf beschouwen als potentiële klant en voor een maximale periode van twee jaar.

Zoals hieronder in dit Beleid staat vermeld, kunt u op elk moment uw toestemming intrekken of zich afmelden van marketinge-mails.

Informatie verzameld over contactpersonen bij onze klanten, leveranciers en andere partners

Als u werkzaam bent bij een bedrijf dat klant is van, leverancier is aan of anderszins samenwerkt met Qmatic en u bent de contactpersoon of een van de contactpersonen voor Qmatic in uw bedrijf, hebben we persoonlijke gegevens over u verzameld, zoals uw naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke), het bedrijf waar u werkt, uw functie en dergelijke.

Deze informatie is noodzakelijk voor Qmatic om haar contractuele verplichtingen met uw bedrijf na te komen, voor het legitieme belang van Qmatic om te communiceren over haar diensten, en om Qmatic te laten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een correcte administratie.

Wij zullen deze gegevens gebruiken om met u en uw bedrijf te communiceren, en ook om u te informeren over onze goederen en diensten.

We zullen de gegevens alleen verwerken voor de duur van de overeenkomst tussen ons en uw bedrijf en voor een maximale periode van vijf jaar daarna (als een langere periode wettelijk niet vereist is).

Zoals hieronder in dit beleid vermeld staat, kunt u op zich op elk gewenst moment afmelden van de ontvangst van marketinge-mails.

Delen van informatie met derden

Qmatic maakt alleen van informatie gebruik zoals gedefinieerd in dit beleid, wat betekent dat we uw persoonlijk identificeerbare of geanonimiseerde informatie nooit zullen verkopen, verhandelen of anderszins zullen delen. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen of externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het gebruik van onze website of de dienstverlening aan onze bezoekers zolang deze partners voldoen aan onze privacyrichtlijnen. We kunnen worden gevraagd informatie vrij te geven wanneer dit verplicht is om te voldoen aan de wet of ter bescherming van uw of onze rechten, eigendommen of veiligheid.

We delen de cookiegegevens met Google. Als u geen toestemming wilt geven (opt-out) voor het bijhouden van al uw webactiviteit door Google Analytics, gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We delen de via deze website verzamelde gegevens ook met externe softwareleveranciers, welke softwaretools leveren die worden gebruikt om de gegevens in overeenstemming met dit beleid te verwerken.

Dit houdt in dat de gegevens worden verzonden buiten de EU/EEG. We zullen uw informatie alleen overdragen aan een externe serviceleverancier wanneer we er zeker van zijn dat er voldoende beschermingsniveaus zijn om de integriteit en veiligheid te beschermen van alle informatie die wordt verwerkt alsook de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

Websitekoppelingen

Qmatic kan links aanbieden naar andere websites die volgens ons nuttig zijn. Hoewel wij ervan uitgaan dat deze websites voldoen aan onze strenge normen, is Qmatic niet verantwoordelijk voor de inhoud, de acties of het beleid van websites van derden. Voorts is Qmatic ook niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of -praktijken van deze websites.

Uw rechten

Algemene rechten
 • Als u geen marketingcommunicatie van ons meer wilt ontvangen, klik dan op de koppeling "Abonnement opzeggen" onderaan de betreffende mailing. Als u zich volledig wilt afmelden, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande gegevens.
 • Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens en wij zullen binnen een redelijke termijn reageren. Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie bij wet moeten bewaren en/of voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden.
Gebruikers uit de Europese Economische Ruimte

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt, hebt u (met enkele uitzonderingen en beperkingen) de volgende rechten;

 • om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief profilering. U kunt op elk moment bezwaar maken en wij zullen stoppen met het verwerken van de informatie waarvan u over de verwerking bezwaar aantekent, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen om die verwerking voort te zetten;
 • tot toegang tot uw persoonlijke gegevens. Als u dergelijke verzoeken doet en we over persoonlijke gegevens over u beschikken, dan zijn wij verplicht u daarvan op de hoogte te stellen, inclusief een beschrijving en kopie (in een overdraagbare gegevensindeling, indien van toepassing) van de persoonlijke gegevens en waarom we deze gegevens verwerken;
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden. Het recht om vergeten te worden door de verwijdering van gegevens is niet van toepassing wanneer de gegevens worden verwerkt voor historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.
 • het verzoeken tot correctie of bijwerking van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, alsmede de juistheid van de gegevens;
 • het verzoeken tot beperking van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, in sommige situaties. Als u dit vraagt, kunnen we doorgaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens, maar deze gegevens mogen niet worden verwerkt terwijl de beperking van kracht is;
 • om uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken. Wanneer u gebruik maakt van onze website, is u mogelijk gevraagd toestemming te geven voor het plaatsen van een cookie. U kunt uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens die is afgeleid van cookies intrekken. Als u de toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van wat we hebben gedaan met uw persoonlijke gegevens voordat u de toestemming hebt ingetrokken;
 • een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit is bijvoorbeeld Datainspektionen in Zweden, http://www.datainspektionen.se.

Als u de bovenstaande rechten uitoefent en er vragen zijn over wie u bent, kunnen we u verplichten informatie te verstrekken waarmee wij onszelf kunnen overtuigen van uw identiteit.

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitoefenen van deze rechten. We behouden ons echter het recht voor om in bepaalde situaties wettelijke administratiekosten in rekening te brengen in overeenstemming met de wet, bijvoorbeeld voor nodeloos herhaalde of herhalende verzoeken.

Als u uit de Europese Economische Ruimte komt en een van deze rechten wilt uitoefenen met betrekking tot alle informatie die we via deze website over u bewaren, neem dan contact met ons op via de hierboven vermelde contactgegevens. We zullen uw verzoek in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Juridische mededeling

Deze website bevat mogelijk andere eigendomsverklaringen en auteursrechtelijke informatie waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd.

Alle afbeeldingen op deze website zijn volledig eigendom van Q-MATIC en mogen niet worden gedupliceerd of gekopieerd zonder toestemming van Q-MATIC.

Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Qmatic kan ook op elk moment en zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de in de informatie beschreven producten en/of programma’s.

Qmatic aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie die het aanbiedt, en het gebruik van die informatie is op eigen risico van de ontvanger. Qmatic biedt geen enkele garantie dat gemelde problemen kunnen worden opgelost op basis van de informatie die Qmatic aanbiedt. Het verstrekken van informatie door Qmatic dient niet te worden opgevat als een het doen van afstand van auteursrechten, patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten.

Qmatic wenst geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u te ontvangen via zijn website. Wij wijzen u erop dat alle informatie en materialen die naar Qmatic worden verstuurd, door Qmatic als niet-vertrouwelijk zullen worden beschouwd. Door informatie of materiaal naar Qmatic te sturen, verleent u Qmatic een onbeperkte, onherroepelijke autorisatie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te reproduceren, te vertonen, uit te voeren, te wijzigen, te versturen en te verspreiden, en u stemt er ook mee in dat het Qmatic vrijstaat alle ideeën, concepten, knowhow en technieken die u ons opstuurt voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken.

We zullen echter uw naam niet vrijgeven, noch op enige andere wijze ruchtbaarheid geven aan het feit dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij: a) we uw toestemming krijgen om uw naam te gebruiken; of (b) we u vooraf in kennis stellen dat de materialen of andere informatie die u in een bepaald deel van deze website indient, gepubliceerd of op een andere wijze gebruikt zal worden met vermelding van uw naam; of (c) we door de wet verplicht worden dat te doen.

Wijzigingen

Alle updates aan het privacybeleid worden op deze pagina weergegeven. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.