Ledningsgruppen

Robert Ekström - VD Qmatic

Robert Ekström - VD

Robert Ekström blev VD för Qmatic 2016. Innan han kom till Qmatic var Robert Ekström VD för Sivers IMA, ett börsnoterat svenskt teknikföretag. Genom åren har han framgångsrikt varit VD för flera tillväxtbolag inom mjuk- och hårdvara och har haft ledande befattningar i stora internationella företag som NCR, Microsoft och Digital Equipment. Robert Ekström har studerat industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Anna Anderström headshot small-1

Anna Anderström - CFO

Information uppdateras inom kort

Jeff Green - COO Qmatic

Jeff Green - COO

Jeff Green kom till Qmatic som VD för Qmatic i USA 2015. Före Qmatic arbetade han på Xerox Corporation i över 15 år där han hade flera ledande befattningar, bland annat som chef för Xerox Global Services. Jeff Green har arbetat med tillväxtfokuserat ledarskap i över 20 år och har dokumenterad erfarenhet av att skapa framgångsrika kundprogram. Under 2016 utnämndes han till SVP för Amerika samt CEO och verkställande direktör för Nordamerika, och 2019 blev han COO. Som COO ansvarar han för fältförsäljning och kundorganisationer som verkar globalt som ett företag och verkar lokalt genom Qmatics kontor och anställda i Skandinavien, Nordamerika, Mellanöstern och Europa. Jeff Green har en kandidatexamen i sociologi and kriminologi från Ohio University.

Peter Lundqvist - CMO, Qmatic

Peter Lundqvist - CMO

Efter att ha fått sin masterexamen i maskinteknik från Linköpings universitet började Peter Lundqvist arbeta som Marketing Programs Manager på det multinationella programvaruföretaget Autodesk där han arbetade i över 20 år. Han har en solid bakgrund med omfattande internationell erfarenhet från olika ledande befattningar inom marknadsföring och dokumenterad erfarenhet av att implementera globala initiativ som främjar effektivitet. Efter att ha haft rollen som chef för Global Marketing på Autodesk utsågs Peter Lundqvist under 2017 till Chief Marketing Officer för Qmatic.

Jon Hjertenstein – SVP Worldwide Channel Sales, Qmatic

Jon Hjertenstein – SVP Worldwide Channel Sales

Jon Hjertenstein kom till Qmatic som Global Vice President för Client Services under 2019. I februari 2020 utsågs Hjertenstein till Senior Vice President för Worldwide Channel Sales på Qmatic. Han har omfattande expertis och stor internationell erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och rörelseverksamhet och har arbetat 18 år inom telekom- och IoT-branschen. Innan han kom till Qmatic 2019 var Jon VD för ett globalt IoT-företag som arbetade med realtidsövervakning av världens leveranskedjor.

Petra-Hagensen-vp-hr

Petra Hagensen – VP Human Resources

Information uppdateras inom kort

Mattias_Bogeblad_final_250_v2

Mattias Bogeblad - CPO

Utsedd till Chief Product Officer från och med 2021. Efter att ha tagit sin mastersexamen i informatik vid Göteborgs universitet 1998 arbetade han i nästan tjugo år med utveckla, bygga upp och leda rörliga team och har så småningom knutits allt närmare affärsverksamhet och strategi. Bogeblad har också erfarenhet av digitalisering och omvandling inom flera branscher och under sina fem år hos Qmatic har han varit Chief Architect of Product Management, arbetat med forskning och utveckling kring strategiska beslut och lett lanseringen av våra första SaaS-tjänster.

Andreas_Glanfalt_250x300_v2

Andreas Glänfält - CDO

Chief Digital Officer och en del av Qmatics ledningsgrupp sedan 2021 efter att ha varit Global IT and Security Director i två år. Innan han kom till företaget 2018 arbetade han med informationsteknik, främst inom besöksnäringen. Hans senaste roll har varit CDO och Head of Business Technology & Innovation på The Swedish Exhibition & Congress Center Group (SECC) där han ledde den digitala omvandlings- och innovationsstrategin.