Ledningsgruppen

Robert Ekström - VD Qmatic

Robert Ekström - VD

Robert Ekström blev VD för Qmatic 2016. Innan han kom till Qmatic var Robert Ekström VD för Sivers IMA, ett börsnoterat svenskt teknikföretag. Genom åren har han framgångsrikt varit VD för flera tillväxtbolag inom mjuk- och hårdvara och har haft ledande befattningar i stora internationella företag som NCR, Microsoft och Digital Equipment. Robert Ekström har studerat industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Tommy Niklasson - CFO Qmatic

Tommy Niklasson - CFO

Tommy Niklasson har över 30 års erfarenhet av att bygga, leda och ge råd till företag inom komplexa omstruktureringar och internationella expansioner, och han utsågs till CFO för Qmatic 2018. Han har erfarenhet av allt från den medicintekniska industrin till grossisthandel och har varit med vid framgångsrika implementeringar av affärssystem och omstruktureringsprojekt samt viktiga förvärv och avyttringar av företag. Tommy Niklasson har en civilekonomexamen  från Karlstads universitet.

Jeff Green - COO Qmatic

Jeff Green - COO

Jeff Green kom till Qmatic som VD för Qmatic i USA 2015. Före Qmatic arbetade han på Xerox Corporation i över 15 år där han hade flera ledande befattningar, bland annat som chef för Xerox Global Services. Jeff Green har arbetat med tillväxtfokuserat ledarskap i över 20 år och har dokumenterad erfarenhet av att skapa framgångsrika kundprogram. Under 2016 utnämndes han till SVP för Amerika samt CEO och verkställande direktör för Nordamerika, och 2019 blev han COO. Som COO ansvarar han för fältförsäljning och kundorganisationer som verkar globalt som ett företag och verkar lokalt genom Qmatics kontor och anställda i Skandinavien, Nordamerika, Mellanöstern och Europa. Jeff Green har en kandidatexamen i sociologi and kriminologi från Ohio University.

Peter Lundqvist - CMO, Qmatic

Peter Lundqvist - CMO

Efter att ha fått sin masterexamen i maskinteknik från Linköpings universitet började Peter Lundqvist arbeta som Marketing Programs Manager på det multinationella programvaruföretaget Autodesk där han arbetade i över 20 år. Han har en solid bakgrund med omfattande internationell erfarenhet från olika ledande befattningar inom marknadsföring och dokumenterad erfarenhet av att implementera globala initiativ som främjar effektivitet. Efter att ha haft rollen som chef för Global Marketing på Autodesk utsågs Peter Lundqvist under 2017 till Chief Marketing Officer för Qmatic.

Magnus Dahlbäck –SVP Products and Strategy, Qmatic

Magnus Dahlbäck –SVP Products and Strategy

Magnus Dahlbäck utsågs till Senior Vice President för Products and Strategy hos Qmatic 2017. Han arbetade tidigare som Vice President för Management Consulting på AcandoHan är en erfaren ledare, strateg och driven affärsutvecklare med erfarenhet från ledande positioner inom flyg-, betalnings- och telekombranschen och har arbetat för företag som SAS, American Express och Tele2. Magnus Dahlbäck har en masterexamen i maskinteknik från Luleås tekniska universitet.

Jon Hjertenstein – SVP Worldwide Channel Sales, Qmatic

Jon Hjertenstein – SVP Worldwide Channel Sales

Jon Hjertenstein kom till Qmatic som Global Vice President för Client Services under 2019. I februari 2020 utsågs Hjertenstein till Senior Vice President för Worldwide Channel Sales på Qmatic. Han har omfattande expertis och stor internationell erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och rörelseverksamhet och har arbetat 18 år inom telekom- och IoT-branschen. Innan han kom till Qmatic 2019 var Jon VD för ett globalt IoT-företag som arbetade med realtidsövervakning av världens leveranskedjor.