OFFENTLIG SEKTOR

Numera vill de flesta av oss på allvar se att våra skattepengar används för att skapa lättillgänglig och kompetent service när vi behöver den, både online och i verkliga livet.

Qmatic hjälper offentliga institutioner att återuppbygga människors förtroende genom att tillhandahålla de resurser och den information som myndigheter och samhällstjänster behöver för att kunna ge människor korrekt och värdefull service.

 

Överraska människor och gör dem glada genom att erbjuda en mindre stressig och en mer behaglig serviceupplevelse.

  • Minska stressen inför möten och ge människor kontroll över sin egen tid med hjälp av mötesbokning och incheckning online, och respektera även deras anonymitet genom att till exempel låta dem registrera sig med ett ID-nummer
  • Förkorta de faktiska och upplevda väntetiderna genom att erbjuda relevant information via mobil, SMS och digital skyltning. Erbjud alternativ för att vänta någon annanstans än på servicestället och erbjud digital underhållning som kan vara både roande och informativ
  • Förbättra servicekvaliteten genom att se till att människor får träffa rätt medarbetare med rätt kompetens, baserat på information som samlats in vid bokningstillfället och feedback efter utförd tjänst
  • Låt människor tala om vad de tyckte om sin upplevelse omedelbart efter att de betjänats detta ökar deras motivation att hjälpa till att förbättra kundservicen

Tydliga processer och information förbättrar upplevelsen och arbetstillfredsställelsen.

  • Behåll en avslappnad miljö genom att ha resurser tillgängliga vid varje kontaktpunkt. Det ger människor en bekväm resa ända från inbokat möte till eventuell uppföljning
  • Gör medarbetarna mer nöjda genom att förse dem med information, matcha dem med rätt kunder, underlätta kommunikation och möjliggöra en ökad produktivitet
  • Förbättra utnyttjandet av resurser, verksamhet och budget genom att övervaka och styra antalet inbokade besök och se till att medarbetarnas kapacitet överensstämmer med arbetsbelastningen
  • Optimera dina ytor för att kunna öka genomströmningen och utnyttja områden där många väntar på ett bättre sätt
  • Arbeta kontinuerligt med förbättringar genom feedback från kunderna i realtid, samt resultat- och jämförelseindexrapporter

Whitepaper Offentlig sektor

Hämta vårt whitepaper

I detta whitepaper beskriver vi hur man kan förbättra kundernas upplevelser och myndighetens effektivitet med hjälp av metoder för kundflödeshantering.

Hämta whitepaper