Patientflöde är avgörande för att leverera bästa möjliga vårdupplevelse. Men kompetensbrist, höjda effektivitetsmål och extra tids- och budgetpress gör det till en riktig utmaning.

 

Undersök din upplevelse

Med vetskapen om att patienternas upplevelser börjar redan innan de kommer till er och fortsätter långt efter att de fått vård - är du säker på att de är nöjda?

Alla vill ha bästa möjliga hjälp och en bekväm resa genom systemet. Du vill finnas där för patientens varje steg på vägen, men det är en verklig utmaning när du ställs inför kompetensbrist, ökade effektivitetsmål och fler anspråk på din tid än någonsin tidigare.

Ett bättre patient- och informationsflöde betyder att vi får bort hindren för produktivitet, minskar onödig administration, tillåter patienter att välja och fokuserar på kvalitet i vården samt eliminerar irritationen som långa kötider innebär.

Qmatic erbjuder den digitala intelligens som vårdinstitutioner behöver för att analysera medborgarnas och personalens upplevelser. Vi hjälper vården att skapa mesta möjliga värde ur sina resurser utan att öka arbetsbelastningen på personalen.

Vi förstår patientresan - den finns i vårt DNA - och har bevisat fördelarna med vår globala erfarenhet av många vårdgivare. Vi erbjuder komplett hantering och implementering av kundresan, inklusive design, mobila lösningar, teknisk utveckling, mätning och ständig support, så att du har allt du behöver för att nå dina effektivitetsmål.

Ni har berättat om era viktigaste utmaningar:

71%

rapporterar att de känner sig mer upptagna eftersom anspråken på deras tid är fler än för ett år sedan.

80%

skulle vara intresserade av att se vad som verkligen är möjligt med bättre hantering av patientresan.

Med patientnöjdhet under luppen.
En rapport om krav, påfrestningar och utmaningar inom vården.

Healthcare-trendreport.pngVårdbranschen angår alla. Men den har haft rykte om sig för dåliga upplevelser av kundresor. Vi vet att du som leverantör av vård vill stödja patienter i varje steg på vägen - men hantering av kundupplevelser är inte enkelt.

Vår nya rapport belyser de föränderliga kraven, påfrestningarna och de tekniska utmaningarna i vården. Dessutom, det akuta behovet att förbättra servicen och leverera bättre patientupplevelser.

Ladda ned rapporten

6 sätt att hålla patienter i rörelse

Vårdinrättningar är ofta hektiska platser. Men om du inför den rätta flödesstrategin är det möjligt att hålla patienterna i rörelse genom systemet medan du levererar en bättre upplevelse och förbättrar den övergripande kvaliteten för alla inblandade.

Vår grafiska presentation visar hur du kan uppnå detta.

Ladda ner grafisk presentation