Verksamheter inom hälso- och sjukvårdssektorn ställs inför den krävande uppgiften att erbjuda alltmer högkvalitativ vård till fler patienter med allt mindre resurser.

 

Leverera effektiva tjänster

Vården granskas ständigt i dagens samhälle. Patienterna har allt mer att säga till om när det gäller val och önskemål, vilket påverkar de politiska besluten och därmed även vårdgivarna. Vården måste bli efterfrågedriven och mer fokuserad på att tillfredsställa behov hos medborgare och beslutsfattare.

De flesta vårdgivare väger inte in de sociala aspekterna av patientupplevelsen, eftersom de ofta är svårare att mäta än de faktiska kliniska resultaten. Patienter måste känna sig trygga, omhändertagna och respekterade från och med den första kontakten. Dessutom behöver de bli sedda, förstådda och ihågkomna av vårdpersonalen.

Hur vi använder mobil teknik för att ge patienter och anställda inflytande håller på att förändras. Data används för att omdesigna processer och göra interaktionen mer patientcentrerad. Koncept som värdebaserad vård, där vården betalas för baserat på patientresultaten, är vägen framåt för att vi ska kunna balansera hälso- och sjukvårdskostnaderna och den ökande patientfrustrationen.

Ladda ner en av våra guider om patientupplevelsen

Ladda ner en av våra guider som fokuserar på de viktigaste överväganden som vårdgivare behöver beakta när de digitaliserar patientresan

Läs om hur en digitaliserad patientresa kan minska väntetiderna

Ladda ner guiden

Se hur en digitaliserad patientresa ger mer engagerade medarbetare

Ladda ner guiden

Upptäck varför en digitaliserad patientresa ger mer lojala patienter

Ladda ner guiden

Qmatic - En bättre patientupplevelse

  • Minska väntetiderna genom att effektivisera de kundnära processerna, erbjud snabbare service och mer genomsynliga processer
  • Bemyndiga patienterna så de känner att de har kontroll och ge dem möjlighet att välja vem de ska träffa och när de ska träffas
  • Hjälp patienterna att förstå och lita på processen genom att få dem att känna sig sedda, viktiga och rättvist behandlade
  • Berätta för patienterna var i processen de befinner sig och när de kommer att få hjälp, så att de kan fatta välgrundade beslut
  • Ge patienterna möjlighet att återkoppla i realtid - det ger god insikt i patientnöjdheten
Boka en demo

Läs våra blogginlägg

Videovård innebär överallt och när som helst

Ett läkarbesök över nätet ger människor tillgång till vård oavsett tid och plats. Det är inte samma sak som ett fysiskt läkarbesök, men det är ett fantastiskt komplement.

Läs vårt blogginlägg

Varför 11 minuter är mer än ett nyckeltal i patientupplevelsen

Department of Veterans Affairs nya tillgång till vårdplatsrapporter om nödvändiga nyckeltal som väntetider på mottagningen höjer värdet på arbetsflödes- och kundresedata.

Läs vårt blogginlägg