Solutions-header

Qmaticlösningar

Förstå vad dina kunder och medarbetare vill uppnå, och utnyttja sedan verktygen som krävs för att nå målen.

Alla Qmatic-lösningar är utformade och konstruerade för smidig integration och bästa möjliga prestanda. Vi tar fullständigt ansvar för våra hård- och mjukvarulösningars konstruktion, funktion och kvalitet hela vägen från forskning och utveckling till garantiärenden. För våra kunder innebär vårt ständiga kvalitetsarbete att installationen av våra lösningar går smidigt, att driftsättningen kan påskyndas och uppgraderas efter behov. Dina lösningar blir därmed mindre komplexa och billigare att äga, vilket ger dig ett kundflöde som fungerar pålitligt och stabilt varje dag och överallt där du bedriver din verksamhet.

Planen för att skapa en lyckad kundresa och resurserna för att klara av det.

Qmatic levererar marknadsledande lösningar för små och stora organisationer. Vi hjälper medarbetare och kunder hos företag i hela världen att mötas på ett effektivt och positivt sätt. Vi har lösningar för allt från tidsbokning online till uppföljande statistik lösningar som kan tydliggöra och skapa de bästa kontakterna.

Varenda detalj i Qmatics lösning är integrerad och heltäckande allting fungerar på samma sätt i hela organisationen. Du kan erbjuda dina kunder möjligheten att kontakta dig på det sätt de själva föredrar, se till att exakt rätt medarbetare väljs ut för att hantera kontakten, oavsett om den sker på plats eller online.