FINANS

En bra upplevelse gör såväl kunder som medarbetare mer engagerade.

Qmatics lösningar uppfyller detta genom att minimera faktiska och upplevda väntetider, anpassa expertis och kampanjer efter utvalda målgrupper och skapa en personlig upplevelse vid varje kontakt.

 

Håll dina kunder välinformerade och erbjud beslutsmöjligheter hela vägen från webben till era kontor.

  • Internet och platsbaserade mobilappar gör det enkelt för kunden att hitta ett kontor, boka ett möte och förbereda sig inför mötet
  • När kunden anländer går det snabbt att checka in via självbetjäningsautomater, mobilen eller receptionen
  • Medan kunderna väntar får de löpande information om det kommande mötet via sin mobila kölapp, och kan dessutom ta del av annan relevant information från digital skyltning i lokalerna
  • Mot slutet av mötet får kunden möjlighet att omedelbart tala om vad han eller hon tyckte om sin upplevelse med hjälp av Qmatic-appen på en mobil enhet

Smarta verktyg hjälper medarbetarna att göra varje möte personligt.

  • Ända från det ögonblick en kund bokar ett möte på nätet, via mobilen eller ett call center har medarbetarna all den information de behöver för att välja ut rätt expert för konsultation på plats eller online som ser till att det blir en givande upplevelse
  • För bästa möjliga resursfördelning och kortast möjliga väntetider delas kunderna upp baserat på vilka behov de har, och övervakas sedan med en lösning som ger en fullständig överblick över hur servicen fungerar i nuläget
  • Mobila kölappssystem gör det möjligt för medarbetarna att ha kontakt med kunderna oavsett var de befinner sig; kunderna får löpande information om kösituationen och kan göra annat under tiden
  • Vid varje kontakttillfälle registreras alla aktiviteter. Dessa kan sedan tas fram via ett system som uppdateras i realtid och användas för att förbättra den personliga servicen
  • Feedback från kunderna efter utförd tjänst kombineras med information om väntetider och transaktionstider för att sammanställa det analysmaterial som underlättar en kontinuerlig förbättring av verksamheten och en bättre kundupplevelse

Hämta Whitepaper

Hämta vårt whitepaper

Läs om bankernas och finansinstitutionernas utmaningar både ur kundens synvinkel och ur kundreseperspektiv. Här finns information om hur organisationer kan förvandla dessa utmaningar till möjligheter.

Hämta whitepaper