customer journey management

Hantering av kundresan

Koppla samman resans alla steg såväl online som på plats.

Ladda ner White paper

Integrera och förbättra varje kontaktpunkt, redan före ankomst och fram till efter utförd service.

Qmatics hantering av kundresor gör både kunder och personal nöjdare. Det börjar vid det första mötet, oavsett om det är virtuellt eller fysiskt. Därefter sammanflätas alla kontakter via nätet, mobilen eller personliga möten hela vägen till feedback i realtid. Ditt team får den information och de verktyg som behövs för att göra tidsbokningar personliga och smidiga. Er verksamhet fungerar bättre med hjälp av integrerade tekniska lösningar och tillförlitliga analyser. Det ger era kunder en bättre upplevelse, från start till mål.

Oavsett hur stor eller utspridd din organisation är kan du, från en central plats, få kontroll över varenda steg i kundens resa.

Qmatic Orchestra är uppbyggt av tätt integrerade och specialanpassade moduler som skapar ett komplett och sammanhängande system. Systemet är den mest effektiva metoden för att optimera effektiviteten och göra både dina kunder och din personal nöjda.

  • Central kontroll över användarbehörigheter, systemfunktioner och beslutsstödsinformation
  • Drift, installationer och uppgraderingar sker distribuerat, med inbyggd tolerans för nätverksproblem
  • Integrerade funktioner, webbaserad installation och möjligt att koppla samman med ledande affärsplattformar
Jag vill veta mer om Orchestra

statistik på datorskärm

Det behöver inte vara så komplicerat att ta kontrollen och få den information du behöver för att skapa en utmärkt och lönsam kundupplevelse.

Qmatic Solo är en enkel och skalbar lösning för verksamheter som vill förstå och optimera kundresan på enskilda siter.

  • Fristående moduler kan sättas ihop till ett system efter behov, oavsett miljö.
  • Enkla och smarta trådlösa, digitala och hårdvarubaserade lösningar skapar effektivitet och tillhandahåller statistik
  • Skalbara och modulära lösningar gör att du kan bygga ut lösningen allt eftersom dina behov blir större
Mer information om Solo

statistik på datorskärm