Företagets samhällsansvar (CSR)

Företagets samhällsansvar (CSR – Corporate Social Responsibility) är viktigt för Qmatic. Denna CSR-rapport ger en översikt över Qmatics policyer, planer och avtal för att följa EU-direktivet.

Qmatics strategi för CSR fokuserar på människor, samhälle och vår planet och prioriterar de frågor som är viktigast för vår verksamhet och våra intressenter och de områden där vi kan göra största möjliga skillnad. Vi använder Qmatic CSR Report för att kommunicera vår strategi, våra mål, framsteg och utmaningar kring dessa högt prioriterade områden.

“En del av att vara ett fantastiskt företag är att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare. På Qmatic använder vi termen “hållbarhet” för att beskriva vår långsiktiga strategi för att balansera våra affärsprioriteringar med vårt sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Dessa ansträngningar överensstämmer med och stöder företagets övergripande syfte att göra resan så smidig och behaglig som möjligt för våra kunder, patienter, medborgare och medarbetare.”
Robert Ekström, verkställande direktör

Läs hela rapporten här (PDF document, 15.6 MB)