MOBILA LÖSNINGAR

Att använda mobila enheter på ett smart sätt kan jämföras med att överlämna kartan och bilen till medarbetare och kunder

Den moderna mobiliteten har förändrat allting vad gäller människans beteende och kommunikation mellan människor.

Den har förändrat definitionen av en bra kundupplevelse, som numera kan ske i din fysiska miljö eller virtuellt. Den har ökat all förväntan på personalisering, kontroll, hastighet och effektivitet.

För alla organisationer som strävar efter att hålla takten med denna omställning är Qmatics Mobile Solutions en kraftfull verktygslåda. Vi har utvecklat verktyg som ska vara praktiska både för kunder och medarbetare, så att alla som berörs av din kundresa har allt de behöver för att enkelt och självsäkert kunna utföra sina respektive uppgifter.

Mobila lösningar skapar i slutänden en dynamisk cykel som ger effektivare medarbetare och nöjdare kunder och fördelar för din organisation. Nöjda medarbetare och kunder är mer lojala. Dina processer blir effektivare, och du kan därigenom hantera fler människor med färre resurser. Varje etapp i resan, både online och på plats, är fullständigt integrerad och kan generera värdefull information för analyser. Du har allt du behöver i din hand.

Vid varje etapp i kundresan ger Qmatics mobila lösningar användbara resurser som dina medarbetare kan använda för att förbättra sina resultat. Du kan använda Qmatics API-gateway för att enkelt integrera med mobila appar från andra leverantörer för att skapa de funktioner och det innehåll du behöver för att göra helheten till en god upplevelse.

Mobile Workforce

Qmatic Mobile Workforce ger ditt team allt de behöver för att skapa personliga kontakter, fördela sina resurser väl och odla goda relationer.

 • Aviseringar för att kontrollera väntetider och hantera särskilda kundbehov
 • Identifiera och kontakta lämplig personal baserat på villkor som närhet och expertkunskaper
 • Omedelbar flervägskommunikation via mobil, textmeddelanden och SMS
 • Mobil incheckning med aviseringar förenklar schemaläggningen och effektiviserar resursanvändningen
 • Be kunderna om omedelbar feedback för att skapa förbättrande åtgärder

Mobile Connect

Denna smarta mobilapp ser till att dina medarbetare kan lämna sina fasta arbetsplatser och ge sig ut på golvet, där de kan möta kunder på ett mer direkt och relationsbyggande sätt. Resultatet blir högre kundnöjdhet, ökad effektivitet och en nöjdare personal.

 • Förhandsuppgifter om kunderna ser till att de ur din personal som arbetar med kundnära uppgifter har all information de behöver för att göra ett utmärkt första intryck.
 • Hantera drop-in, förhandsbokade möten och bemöt kunderna genom ett enkelt och personligt mobilgränssnitt
 • Realtidsinformation om väntande kunder, kunder som just nu betjänas och aviseringar om kommande besök och möten

Innan en kund ens bokar ett möte eller anländer till dig har du möjlighet att utnyttja mobila applikationer för att bemöta och skapa engagemang. Från och med det ögonblick en kund utnyttjar fördelarna med att mobilt ställa sig i kö har du börjat ge dem en bättre upplevelse. När de väl befinner sig hos dig samverkar dina medarbetare och den mobila kommunikationen för att minska såväl den faktiska som upplevda väntetider och förbättrar därmed kundnöjdheten.

Företagens strävan efter att hitta nya och bättre sätt att göra sina kunder nöjda gör mobiliteten högprioriterad. Qmatics lösningar är väl beprövade och fungerar väl för ett stort antal användare i trådlösa nätverk och 3G-mobilnät. Du kan hålla allt du behöver för att skapa en bra kundupplevelse i din hand.

Funktioner i Qmatic Mobile Solution

 • Aviseringar och direktmeddelanden till medarbetare och kunder via mobilappar eller SMS
 • Virtuellt köande och prognoser för väntetider
 • Ändamålsenlig och snabb kommunikation mellan organisation, medarbetare och kunder
 • Integration med s.k. geofencing- och beacon-teknik ger plats- och riktningsinformation
 • Omedelbar visibilitet av relevanta meddelanden och marknadsföring anpassad för sammanhanget
 • Integration med tredjepartsappar

Utnyttja kundens resa till fullo

En utmärkt kundupplevelse levereras och uppmärksammas. Qmatics tekniska lösningar ger dig möjlighet att kontrollera leveransen, mäta effekten och kombinera all information som leder fram till att du kan göra bästa möjliga intryck på dina kunder, medarbetare och verksamheten som helhet.

Har du frågor? Låt oss pratas vid.