Rödhårig kvinna tittar rakt fram och håller i en smart telefon

Customer Journey Discovery

Ta reda på exakt hur du kan erbjuda bästa möjliga kundupplevelse vid varje kontaktpunkt

För att skapa en effektiv kundresa måste man börja med att bygga upp kunskap om hur människor samverkar med din miljö, med dina medarbetare och den service ni erbjuder. Qmatics Customer Journey Discovery-program syftar till att systematiskt förstå varje del i kundresan så att du kan fortsätta att förbättra dina kunders upplevelse och din verksamhet.

Kartlägg den perfekta kundresan

Customer Journey Discovery-programmet är en steg-för-steg-process som tar hänsyn till varenda detalj i kund- och personalupplevelsen. Programmet är konstruerat för att ge dig en bredare bild av hur människors möten ser ut under kundresans gång. Du får den information och de resurser du behöver för att lyckas hela vägen från första kontakten fram till uppföljningen.

  • Förstå vad som händer vid alla kontaktpunkter under kundresan
  • Identifiera vilka utmaningar varje del av er servicekedja utsätts för
  • Bedöm hur väl kundens behov hanteras online och på plats
  • Kvantifiera resultaten av det arbete och de processer som används för att bemöta dessa behov vid varje steg
  • Skapa jämförelseindex och hitta förbättringsmöjligheter
  • Bedöm hur pass väl fysiska resurser utnyttjas och vilka förbättringsmöjligheter som finns
  • Rekommendera sätt att öka avkastningen från de resurser som används i servicemiljön
  • Samla in feedback från kunderna i realtid för att bedöma engagemang och kundnöjdhet
  • Få åsikter från personalen om deras nuvarande och önskade roll i kundens upplevelse
  • Skapa strategier för förbättring och resurshantering