managed-service-intro.png

Mer än bara hosting

Genom att prenumerera på Managed Service från Qmatic får du alla Orchestra 7-funktioner du behöver, utan att behöva bry dig om installation, hosting och underhåll av systemet.

Managed Service från Qmatic är en professionell molnlösning byggd på expertkunskap om ditt Orchestra-system. Du kommer att hitta olika lösningar som är optimerade för olika behov. Gemensamt för dem alla är att de innehåller både hosting och omfattande underhåll av din Orchestra-konfiguration.

Genom att samarbeta med AWS kan du få en robust och unik lösning både vad gäller tillförlitlighet och Orchestra-optimering.

En lösning som bygger på erfarenhet

Vi har många kunder runt om i världen som använder lokal hosting, och vi vet vad som krävs för att hantera en företagslösning som Orchestra 7. Vår tjänst innebär är anpassad för Orchestra 7-plattformens unika krav, vilket innebär smidig drift.

Managed Service från Qmatic finns i 4 versioner och skiljer sig främst i kapacitet, inte i det utbud av tjänster som erbjuds.

SMALL

house-small.png

Vårdcentraler, små kommunkontor etc.

MEDIUM

house-medium.png

Apotek, små kommunkontor etc.

LARGE

house-large.png

Sjukhus, banker, offentliga inrättningar

X-LARGE

house-xlarge.png

Sjukhus, butikskedjor, större offentliga inrättningar

Ingår i Managed Service från Qmatic

Installation

Vi ansvarar helt för att ditt Orchestra-system installeras professionellt i molnet.

Säkerhetsövervakning

Det är viktigt att ha livslång säkerhet. Ditt Orchestra 7-system kommer att inneslutas i en fullständigt säker miljö.

Certifikat

Du behöver aldrig tänka på certifikat igen. Vi har automatiserat alla certifikat så att systemet alltid har den senaste versionen.

Applikationsövervakning

Vi mäter och utvärderar systemet kontinuerligt och tillhandahåller direkta uppdateringar när det behövs.

Uppdateringar och uppgraderingar

Tillsammans med din lokala Qmatic-partner sköter vi uppdateringar och uppgraderingar av systemet så att hanteringen blir så smidig som möjligt.

Service och support

Servicenivåavtalet täcks via ditt serviceavtal med Qmatic. Detta täcker nödvändig hantering, eventuella problem och uppgraderingar.

Lär dig mer om Managed Service

Kontakta oss här