Det handlar inte bara om lösningen. Det handlar om vad lösningen innebär att du kan göra.

Vi ser till att du kan skapa och vårda en kundresa som förstärker din verksamhet.

Qmatic Care fungerar under lösningens hela livstid. Vårt globala team med engagerade specialister erbjuder personlig support, oavsett var du finns. Vi samarbetar med dig för att trygga din investering och se till att ditt system fungerar perfekt och är rätt dimensionerat.

Eftersom vi utvecklar både hård- och mjukvarulösningar under ett och samma tak kan vi snabbt ta tag i alla problem och frågor. Vi plockar snabbt och exakt fram den rätta lösningen vilket ger dig lägsta möjliga totala ägandekostnad och exakt den smidighet och kvalitet som behövs för din verksamhet.

En bra lösning för hantering av kundresan är bästa tänkbara medlet för att skapa den typ av relationer som får ditt varumärke och dina resultat att växa. Och vi finns här för att se till att du lyckas med det.

Qmatic Care är vårt sätt att hjälpa dig att skydda din investering och se till att den utvecklas i takt med din miljö och nya tekniska framsteg.

Var redo för framtiden, oavsett hur omfattande ditt tekniska system för hantering av kundresan blir. Qmatic Care garanterar att du får en stabil lösning vars kostnader är förutsägbara även på lång sikt.

Du kan till en fast kostnad välja till en tvåårig förlängd garanti för all ny Qmatic-hårdvara som skyddar systemet, med undantag för missbruk eller vanvård. Det ger dig stabila och förutsägbara kostnader för reservdelar, reparation och inbyggd mjukvara, och dessutom snabb tillgång till kunniga servicerepresentanter från Qmatic.

Qmatic har en kraftfull global supportorganisation bestående dels av egna experter, dels omsorgsfullt utvalda partners. Qmatic har resurser i världens alla tidszoner för att överallt kunna ge bästa möjliga support på plats. Våra klienter har i flera årtionden kunnat känna tryggheten av att ha omedelbar tillgång till utmärkta resurser och pålitliga löften om förebyggande service.

Qmatic Care maximerar effektiviteten, användbarheten och livslängden för ditt system.

  • CMS för ärendehantering ger transparens
  • Kodade uppdateringar är kopplade till aktuella versioner av andra integrerade produkter
  • Väldefinierade och mätbara servicenivåavtal (SLA)
  • Fabriksgaranti för hårdvara
  • Qmatics stora globala expertteam erbjuder lokal support
  • Global dygnet runt-support finns som tillval
  • Specialanpassade hård- och mjukvarukomponenter samverkar
  • Qmatic står som garant för alla kontrakt, oavsett vem som står för leveransen, och garanterar att systemet omhändertas under hela sin livstid
  • Programuppgraderingar och nya versioner ingår
  • Mjukvaran är specialanpassad för att förbättra systemets prestanda

Stöd för varje etapp under resans gång

Vi tar hand om våra kunder precis som du tar hand om dina. Det märks på våra produkters höga kvalitet och det pålitliga stöd du får från våra experter. Allt samverkar för att se till att din kundresa fungerar på bästa möjliga sätt.

Vill du ha support? Kontakta oss direkt