Integrera patientflödeshantering med sjukhusinformationssystem med hjälp av HL7

Integrera patientflödeshantering med sjukhusinformationssystem med hjälp av HL7

Dixie Thamrin |oktober 22 2020 8 min

Att hantera patientresor är nyckeln till förbättrad patientupplevelse, bättre vårdkvalitet och ökad effektivitet. Många beslutsfattare inom vården har förstått vikten av att använda ett system för patientresehantering, men ställs ofta inför utmaningar när det gäller att optimera och integrera det med informationssystemet på sitt sjukhus (HIS). I den här artikeln berättar vi om mellanprogramvaran HL7, nyckeln till systemintegration inom vårdsektorn.

Systemintegration i vårdbranschen

Vad är HL7?

HL7-formatet följer internationell standard, vilket garanterar en hög detaljnivå i överföringen av medicinsk information och därmed ett tillförlitligt utbyte av patientdata mellan sjukhussystem och, i vårt fall, ett PJM-system (Patient Journey Management). Mellanprogramvaran HL7är en enhet som fungerar enligt internationell standard och som stöder och förenklar dataöverföring från kliniska enheter till informationssystem på sjukhus. En lösning för patientresehantering kan enkelt integreras med ett sjukhusinformationssystem med hjälp av mellanprogramvaran HL7.

Detta flöde i informationsutbytet gör det möjligt att skapa och uppdatera all information som rör patienternas identitet (namn, födelsedatum, adress, telefonnummer osv.).

Varje patient identifieras med en unik identifierare som känns igen av sjukhusets alla applikationer. Det är på denna unika identifierare som utbytena och uppdateringarna baseras.

Vilka är frågorna?

Utvecklingen av mellanprogramvaran HL7 med syfte att kunna integrera lösningar för patientresehantering med sjukhusens informationssystem har gjorts med kundens behov i åtanke. Baserat på de vanligaste utmaningarna och frågorna vi stött på inom vårdsektorn, kommer här några av de frågor som vi inriktade oss på under utvecklingsarbetet:

 • Hur får vi fram patientdata?
 • Hur kan vi synkronisera med HIS-gränssnittet?
 • Hur kan vi integrera all relevant information med systemet för patientresehantering?
 • Hur kan vi uppdatera patientjournaler så att de korrelerar med den information som visas i systemet för patientresehantering?

Vad gör HL7-integreringen?

Integrering av ett system för patientresehantering med ett HIS skapar en sömlös process och ett smidigt arbetsflöde för personal och patienter. Vårdgivare kommer bland annat att kunna:

 1. Hämta tusentals dagliga HL7-filer relaterade till patientbesök på sjukhuset i fråga från en oändlig källa av data.
 2. Analysera och bearbeta dessa data genom att organisera och distribuera dem till de webbplatser och tjänster som motsvarar de HL7-parametrar som återställts. Integreringen av dessa data baseras på den trädstruktur som är fördefinierad i kundkonfigurationen.
 3. Skapa loggar som listar alla integrerade möten. Dessa detaljerade, dagliga rapporter gör det enkelt att hitta saknade objekt i de ursprungliga HL7-filerna och därför är det tekniska utbytet med vårdinrättningarnas IT-team mer optimalt, eftersom samordningen av information förenklas.

Utöver detta kan vårdgivare även:

 • Synkronisera bokningsdata
 • Kalla och omdirigera patienter
 • Checka in patienter
 • I realtid få tillgång till information som visar genomsnittliga väntetider, behandlingstider och antal patienter som väntar
 • Se köinformation
 • Hantera patientregistrering från en pekskärm
 • Få ett visuellt gränssnitt som konfigurerar de vanligaste sjukvårdsflödena

Programvara för patienttransporter – integration med HL7

Vad blir resultaten av integrering av patientflöden med HL7?

Patientbesöket är direkt kopplat till tjänsten och aktuell behandlande läkare. Varje informationsdel i de HL7-meddelanden som utbyts lagras på en specifik plats, vilket garanterar att informationen är konsekvent.

Ett tillgängligt gränssnitt gör det möjligt att integrera meddelandena och att utföra nödvändiga kontroller av informationen innan de tas med i beräkningen. Den skiftande informationen som finns i HL7-filerna gör det möjligt att identifiera varje rörelse med ett unikt nummer. Därmed kan vi uppdatera alla rörelser oberoende av de andra.

Vårdinrättningen erbjuder på så sätt patienten en optimerad och uppkopplad resa som underlättar mottagandet. Patientens vistelse har blivit behagligare och mindre stressande.

HL7 arbetsflödeslösning

Hur fungerar överföringen av medicinsk information mellan en patientresehanterare och sjukhusets informationssystem med hjälp av HL7?

Här är ett exempel på en patientresa och på hur HL7 kopplar samman ett sjukhusinformationssystem med en lösning för patientresehantering (Qmatic Orchestra).

Healthcare_HL7_Touchpoints_infographic2020-08-18

I illustrationen ovan kan du se hur HL7 överför medicinsk information mellan PJM och HIS vid flera beröringspunkter:

 • Före ankomst: Bokningar som skapats eller anpassats för patienter i HIS synkroniseras med systemet för patientresehantering
 • Vid ankomst: Ankomstinformation som hämtas från HIS överförs till patientresehanteraren och vice versa
 • På plats När personal är redo att betjäna en patient skickas patientanropsinformationen från HIS till systemet för patientresehantering, så att PJM-systemet kan visa anropsinformationen på en skärm eller på en mobil kölapp. Detsamma gäller i slutet av konsultationen, då ett meddelande skickas till PJM om att avsluta besöket.

Vilka är fördelarna med HL7-integrering?

Integrering med HL7 ger ett sömlöst stöd för patientflöden inom sjukvården, vilket gör att vårdgivare kan hantera tidsbokningar, spontanbesök och akutpatienter från ankomst till utskrivning. Det ger både ledning och vårdpersonal möjligheten att leverera bästa möjliga vård till patienterna, med en optimerad patientresa och ett effektivt utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Med en integrerad lösning för patientresehantering kan vårdgivare på ett bättre sätt informera patienter som väntar på behandling. Det kan ske genom visning av information om bokningsnummer, platsinformation, väntetider och andra viktiga meddelanden på särskilda skärmar överallt i sjukhusmiljön. På så sätt får patienterna uppdaterad information om möten och väntetider, något som minskar osäkerheten och samtidigt snabbar upp behandlingsprocessen avsevärt, eftersom patienterna kallas fram vid rätt tillfälle.

Slutsatsen blir att integrering av HIS med ett PJM-system ger dig enkel åtkomst till driftdata och analys av dina vårdinrättningar. Det leder till mer strömlinjeformade processer, ökad effektivitet och högre vårdkvalitet.

Ytterligare fördelar med integrering med hjälp av mellanprogramvaran HL7:

 • Enkel tillgång till kraftfulla funktioner
 • Tidsbesparing
 • Säkerhet

Om du vill veta mer om integrering mellan en patientresehanterare och ett sjukhus informationssystem med hjälp av mellanprogramvaran HL7 kan du ladda ned vår guide om HL7-integrering nedan.

Ladda ned guiden om HL7-integrering

 

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om information, idéer och insikter!

Prenumerera