customerjourneydiscovery

Customer Journey Discovery

Geeft u het inzicht dat u nodig heeft om de customer journey te optimaliseren en onvergetelijke customer experiences te realiseren.

Het creëren van een onvergetelijke customer journey begint met het opbouwen van een helder inzicht in hoe mensen interacteren met uw organisatie, medewerkers en dienstverlening of product. Het Qmatic Customer Journey Discovery Program verduidelijkt systematisch elk onderdeel van de customer experience en maakt zo continu verbetering mogelijk.

De ideale Customer Journey in beeld

Het Customer Journey Discovery Program is een stapsgewijs proces waarin elk aspect van de klant- en medewerkerbeleving aan bod komt. Het is bedoeld om u een breder inzicht te geven in de wijze waarop mensen de verschillende stappen van de customer journey doorlopen. Zo krijgt u inzicht en de tools die u nodig hebt om succesvol te zijn, vanaf de allereerste interactie tot aan de follow-up na de dienstverlening.

  • Begrijp wat er gebeurt bij elk touchpoint in de customer journey.
  • Bepaal welke belasting elk component binnen uw serviceomgeving ondervindt
  • Evalueer hoe goed de servicebehoefte online en on-site wordt opgevolgd
  • Kwantificeer de resultaten van de inspanningen en processen die bij elke stap worden geleverd en gevolgd
  • Stel benchmarks in en herken verbetermogelijkheden
  • Evalueer hoe goed fysieke resources worden benut en wat de verbetermogelijkheden zijn
  • Beveel manieren aan om het rendement van resources in de serviceomgeving te verhogen
  • Verzamel real-time feedback van klanten om de betrokkenheid en tevredenheid te meten
  • Vraag medewerkers om input over hun huidige en ideale rol in de customer journey
  • Stel strategieën voor verbetering en resourcemanagement op.