Doelstelling bereikt! Flink afgenomen wachttijden bij Ziekenhuis Sint-Jan Brugge-Oostende

AZ Sint-Jan AV is een groot, compleet en innovatief ziekenhuis met drie campussen, verdeeld over twee locaties. Er wordt gebruik gemaakt van het Qmatic Orchestra platform om de patiëntstromen in goede banen te leiden.

Efficiënte patientstromen
Bij het AZ Sint-Jan zijn het de opnamemedewerkers die met het systeem in de centrale wachtzaal werken. Gemiddeld gaat dit, verdeeld over de campussen, om ruim 920 patiënten per dag. Zo'n omvangrijke patiëntenstroom bleek op de 'traditionele manier' niet efficiënt te leiden, dat was de reden waarom er voor het klantenbegeleidingssysteem van Qmatic is gekozen.

Doelstelling bereikt
Het AZ Sint-Jan had als doelstelling om de wachttijden flink te verminderen en dat is gelukt. Met de Business Intelligence module van Orchestra zijn er statistieken en rapporten gegenereerd om o.a. inzicht in de piek en dal momenten per dag te analyseren. Met deze informatie wordt er effectief bijgestuurd, denk hierbij aan een andere inzet van medewerkers of het openen van een extra balie. Steeds wordt er gekeken hoe er nog efficiënter gewerkt kan worden met behulp van Qmatic.

"Dankzij Qmatic werken we veel efficiënter" alsdus Inge Demeyer, leidinggevend functionaris Opname en Onthaal.