Optimale Patient Journey bij Admiraal de Ruyter ziekenhuis

Het AdRz werkt sinds kort met de Patient Journey Management technologie van Qmatic ter verbetering van de patiëntlogistiek en verlaging van de kosten wat uiteindelijk moet leiden tot betere patiënt- en medewerkerstevredenheid.

Het ziekenhuis werd geconfronteerd met de noodzaak tot vernieuwen en kosten te besparen. Dit leidde tot een geheel nieuw concept, o.a. bestaand uit een nieuw pand, nieuwe processen, software en systemen. In deze nieuwe constructie zijn patiëntvriendelijkheid en patiëntstromen geoptimaliseerd met als gevolg; minder oppervlakte, hoge patiënttevredenheid en lagere kosten.

De software van Qmatic maakt dit mogelijk door patiënten zich bij binnenkomst te laten aanmelden bij de Qmatic-zuil en hen in een centrale wachtruimte te plaatsen. Hier ontvangen zij een oproep om naar de decentrale ruimte te komen waaruit de arts of specialist hen oproept. Door dit proces te automatiseren kan managementinformatie worden ontsloten en kunnen verbeterpunten worden geïdentificeerd en uitgevoerd. Ook biedt het mogelijkheden de verwachtingen van patiënten te managen wat leidt tot meer begrip en hogere tevredenheid.

“Qmatic maakt het mogelijk om patiënten op een prettige, ‘menselijke’ en kostenefficiënte manier naar de afspraak te leiden.” Natasja Mariman, Programmadirecteur AdRz.

Bekijk de video hier en ontdek hoe AdRz de Patient Journey optimaliseert.