Qmatic informerar angående coronaviruset (COVID-19)

Utbrottet av coronaviruset (COVID-19) har skapat en exceptionell situation för människor världen över. Våra tankar går till de som har påverkats av COVID-19 och till alla de som arbetar outtröttligt dygnet runt för att ta hand om människor i behov av vård.

På Qmatic följer vi noggrant den forsatta utvecklingen av spridningen av COVID-19  och arbetar proaktivt för att skydda våra medarbetare, samarbetspartners, kunder och de samhällen vi verkar i.

Vi kommer att hålla personal, samarbetspartners och kunder fullt informerade i takt med att situationen utvecklas och kommer att fortsätta att ge support under dessa svåra tider. Vi arbetar i enlighet med rekommendationerna från WHO och lokala organisationer i de länder där Qmatic har verksamhet, och vi följer lokala myndigheters riktlinjer och rekommendationer.

Vi är medvetna om att våra system för kundflödeshantering är avgörande för våra kunders dagliga verksamhet inom den offentliga sektorn, inom vården, inom finanssektorn och för de samhällen som vi är en del av. Våra team finns redo att bistå kunder med svar på frågor och för att hjälpa till att förstå och tillgodose förändrade affärsbehov.

Vi kommer kontinuerligt utvärdera situationen och hålla dig uppdaterad vid eventuella förändringar.

Nedan finner du Qmatics globala policy för hanteringen av COVID-19 tillsammans med annan praktisk information.

Läs mer om hur Qmatic hanterar COVID-19 och FAQ