Belgiska Ninove väljer Qmatic för sitt vaccinationscenter

En stor skärm med könummer på jämte en dörr märkt

När den belgiska staden Ninove skulle inrätta ett tillfälligt center för att distribuera covid-19-vaccinationer till sina medborgare valde de Qmatic för att hjälpa dem att minimera väntetiderna och samtidigt möjliggöra social distansering för alla besökare.  

Då lokalen är byggd för andra ändamål än massvaccination fanns ett stort behov av att reglera flödet av medborgare med hjälp av ett kölappssystem. När besökarna välkomnats och checkats in i receptionen måste de vänta i ett gemensamt väntrum tills de kallas till ett av de tillgängliga vaccinationsbåsen. I varje bås sker såväl medicinsk utfrågning som själva vaccinationen av medborgaren. Det är viktigt att medborgarna hänvisas till rätt ledigt bås efter att deras könummer har ropats upp. 

Staden har sedan tidigare Qmatics Orchestra 6-lösning i stadshuset, där kölappar för tjänster inom folkbokföring delas ut via en skrivare och upprop sker på en tv-skärm via en Qmatic-mediahubb. 

“Som kommun har vi åtagit oss att tillhandahålla olika offentliga tjänster till våra medborgare", säger Bjorn Hemmeryckx, IT-chef på centret. “Dessa tjänster ska vara tillgängliga på enklaste möjliga sätt. ” 

På grund av covid-19-krisen ges service till medborgare nu huvudsakligen genom tidsbokning. Detta var redan möjligt i stadens Orchestra-system, även om det inte användes. Efter vissa justeringar kan det enkelt användas för vaccinationscentret. Kölappskrivaren och mediahubben flyttades och kopplades in i nätverket, och efter att lösningen konfigurerats om med lite hjälp från Qmatic togs den i bruk på vaccinationscentret. 

"För systemkonfigurationen kunde jag enkelt ringa till Qmatic", säger Bjorn Hemmeryckx. “När jag väl har genomfört installationen kan jag enkelt själv göra ändringar i systemet via Orchestras webbplats." 

Ett kölappssystem var oumbärligt för att kontrollera flödet av medborgare och hänvisningen till de olika vaccinationsbåsen. I receptionen kan de välja rätt vaccin-kö via de fem knappar som finns på skrivaren för kölappar. Färgkodade alternativ och två stora TV-apparater anslutna till en Qmatic-mediahubb gör processen transparent och enkel för både personal och besökare. 

"Tillsammans med ljudsignalen och den tydliga indikeringen av nummer och rum är detta en perfekt lösning för vårt center", säger centerchefen Tom Ooms. 

Den medicinska personalen som utför vaccinationerna kan logga in på Orchestras webbplats från vaccinationsbåset och sätta sig i rätt vaccinationskö. Därefter kan de enkelt kalla nästa medborgare för att vaccinera honom eller henne. 

Läs mer om våra kölösningar för vaccinationer här