Distribuerad drift

Med en distribuerad drift fungerar din lösning för kundresehantering var som helst, när som helst.

Den kombinerar de viktigaste fördelarna med ett centralt konfigurerat och ett fullständigt distribuerat system. Det innebär att du kan styra och övervaka verksamheten oavsett geografisk plats och på så sätt skapa en enhetlig och effektiv miljö oavsett vilken kvalitet du har på ditt nätverk.

För organisationer som vill ha fullständig kontroll över kundernas upplevelser är detta något verkligt unikt.

Flödesschema med central server i mitten som förgrenar sig utåt

Qmatics distribuerade drift är av största betydelse för stora organisationer med verksamhet på flera platser. Konfigurera och hantera en komplett Kundreseplattform från en enda central punkt, och utnyttja all statistik och alla funktioner från samtliga kontor och platser.

Qmatic introducerade distribuerad drift för att våra klienter alltid ska kunna ta hand om sina kunder, utan att systemet går ned. En Qmatic Hub installeras på varje kontor för att säkra kommunikationen mellan alla anläggningar och den centrala Orchestra-servern. Hub är en flexibel hårdvaruplattform som erbjuder flera mjukvarumöjligheter. Den fungerar dessutom som en gateway för olika Qmatic-komponenter, beslutsstödsinformation och kontaktvägar som körs i kundresans ekosystem.

Även om anslutningen till den centrala servern skulle gå ned upplever varken kunder eller medarbetare på de olika platserna några avbrott. Tvåvägskommunikationen mellan alla kontor eller enheter du hanterar och den centrala servern är feltolerant.

Även i områden med dålig nätverkskommunikation på grund av hög latens och låg bandbredd fungerar systemet tryggt och effektivt. Den distribuerade arkitekturen gör att arbetsflöden kan skapas och hanteras lokalt, och sedan överföras till den centrala dataservern så fort anslutningen medger detta. Denna typ av hantering gör att eventuella avbrott inte märks.

Hur det fungerar

  • Varje kontor ansluter till en central server via ett nätverk
  • Avbrottstoleranta anslutningar går antingen direkt dit eller via en regional hubb
  • Hubbar placeras mellan den lokala siten och den centrala server som sköter överföring och lagring av data mellan de två punkterna inget underhåll krävs.
  • Queue Agents fungerar som anslutningspunkter för servern, hubben och de olika platserna för att förstärka routnings- och säkerhetsfunktionerna
  • Din skräddarsydda Orchestra kundreseplattform distribueras från servern till dina kontor, antingen via en Qmatic Hub och/eller en Intro 17-självbetjäningsautomat
  • Om det skulle uppstå störningar i det trådlösa nätverket eller i molnet sparas statistiken lokalt, och sedan sker en synkronisering när systemen är online igen.

Fördelar med Qmatics distribuerade drift

  • Reducera påfrestningarna på den centrala servern genom att all konfiguration och all funktionsinställning sker centralt, medan verksamheten bedrivs lokalt
  • Erbjud en konsekvent kundupplevelse utan att viktig information riskerar att förloras även om den centrala servern eller databasen kräver planerat underhåll eller om ett oväntat avbrott inträffar
  • Bygg upp en smartare och mer kostnadseffektiv infrastruktur genom att utnyttja all den statistik som produceras på alla lokala siter i nätverket.

Styr allt från hjärtat av din verksamhet

Möjligheten att driftsätta och administrera en distribuerad verksamhet från en enda central plats är av största vikt för att din verksamhet ska fungera konsekvent och effektivt. Qmatics Distributed Operations-lösning ger dig exakt detta.

Kontakta oss för mer information