Feedback från kunder

Den enklaste definitionen av en kundupplevelse är att detta är kundens uppfattning om vilken kvalitet deras möte med din organisation hade. Qmatic ger dig möjlighet att samla in dessa åsikter och uppfattningar, och utnyttja dem som beslutsstödsinformation.

Med feecbacklösningen Qmatic Expressia får du tillgång till omfattande information om kundernas nöjdhetsgrad i realtid. Kunderna besvarar några enkla frågor om servicen med en enkel tryckning på en skärm.

CustomerFeedback-2-min.pngDu kan själv anpassa en uppsättning enkla frågor som vad tyckte om ditt besök? Genom att ställa raka frågor kan du omedelbart koppla samman åsikter med faktiska, mätbara verksamhetsdata. Dessa svar kompletterar annan statistik om kundupplevelser och kösystem.

Varje enhet kan löpande granska informationen för att bekräfta att servicen fungerar som den ska. Och eftersom lösningen kan integreras med andra kundflödessystem och annan tillgänglig information tillhandahåller den beslutsstödsinformation och strategiska data för hela organisationen.

För kundens del är möjligheten att reagera på den egna upplevelsen något som förbättrar tillit, lojalitet och möjligheten till en rekommendation. För din del är det bästa sättet att säkerställa att ditt servicelöfte uppfylls varje dag.

Utnyttja kundens resa till fullo

En utmärkt kundupplevelse levereras och uppmärksammas. Qmatics tekniska lösningar ger dig möjlighet att kontrollera leveransen, mäta effekten och kombinera all information som leder fram till att du kan göra bästa möjliga intryck på dina kunder, medarbetare och verksamheten som helhet.

Kontakta oss för mer information