Feedback från kunder

Vill ni se en förbättrad kundupplevelse? Låt kunderna hjälpa till!

Uppfyllde er tjänst kundens förväntningar? Är ni särskilt starka inom vissa områden och vad kan ni bli bättre på? Ta reda på detta genom att fråga era kunder och analysera insamlad information. Med vår Expressia-lösning kan era kunder betygsätta sina besök så snart de är klara och medan de fortfarande befinner sig hos er. Detta ger unik direkt feedback på enkla frågor.

Onlineundersökningar gör det enklare för kunderna

Vid lite mer komplexa frågor, och när ni vill låta era kunder svara när det passar dem, erbjuder vi en mer avancerad feedbackmodul för Orchestra 7. Modulen gör att ni kan skapa en användarvänlig online-undersökning och skicka ut inbjudningar till era kunder när besöken är avslutade. Frågorna kan vara av olika slag (stjärnor, flervalsalternativ, fritext osv.). Frågeformuläret kan också innehålla villkorade uppföljningsfrågor (dvs. de kan skilja sig beroende på tidigare svar).

customer feedback i smartphone

Analysera feedback med hjälp av Orchestra eller Qmatic Insights.

Att analysera feedback från era kunder är nyckeln till förbättringar. För att göra detta använder ni antingen Report-modulen i Orchestra 7 eller Qmatic Insights (när ni kör Orchestra 7 på Managed Service by Qmatic). Dessa moduler har flera fördefinierade rapporter som är anpassade för data från kundfeedback.

Customer Feedback på datorskärm

Få ut det mesta av kundresan

En utmärkt kundupplevelse levereras och uppmärksammas. Våra tekniska lösningar ger er möjlighet att kontrollera leveransen, mäta effekten och kombinera all information som leder fram till att ni ger ett bra intryck inför era kunder, medarbetare och verksamheten som helhet.

Kontakta oss för mer information