Så hanterar ni patientflödet vid vaccinationer mot säsongsinfluensa

Så hanterar ni patientflödet vid vaccinationer mot säsongsinfluensa

Graham Gidley |september 24 2020 7 min

I år kommer vaccinationerna mot säsongsinfluensa att vara annorlunda på grund av coronapandemin. Många patienter är tveksamma till att besöka sjukhus och vårdcentraler just nu, men den oron borde inte hindra någon från att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Lyckligtvis finns det lösningar som kan göra dessa viktiga besök säkra. Här kommer jag att förklara hur ni kan skapa ett säkert patientflöde vid influensavaccinationer.

Så här håller ni patienterna säkra under pandemin

Låt mig först ge lite bakgrund. Hälso- och sjukvårdsmyndigheter rapporterar att den förebyggande vården har minskat under coronapandemin. Organisationer som WHO och Centers for Disease Control and Prevention rekommenderar starkt förebyggande vaccinationer även under dessa tider, eftersom de är mycket viktiga för befolkningens hälsa. En av de viktigaste pusselbitarna när influensasäsongen närmar sig är att vaccinera sig mot influensa. Om människor inte får sin årliga influensavaccination de annars skulle ha fått, kan det senare leda till att sjukvårdssystemet överbelastas.

Ett av huvudmålen med förebyggande vård under pandemin är att hålla patienter och personal säkra. WHO rekommenderar vaccinationer så länge de kan utföras på ett säkert sätt. Utmaningen för vårdgivarna är dock inte bara att hålla patienterna säkra – de måste också se till att de känner sig säkra. Om de inte känner sig säkra är de mer motvilliga att få den här typen av vård.

En annan utmaning är att ta hand om de många människor som inte har fått vård eller som har fått sin vård uppskjuten. Och att undvika överfulla väntrum under pandemin. Men i år, med nuvarande förutsättningar, har vi tvingats vara mer kreativa. Det är inte bara på vårdcentraler och sjukhus som det går att vaccineras. Det kan finnas möjligheter i apotek och livsmedelsbutiker, kyrkor, drive-in etc. Vaccinationerna kommer alltså att se annorlunda ut i år än tidigare år. För att detta ska fungera krävs mycket planering och kommunikation med patienterna så att de vet vart de ska åka, hur de ska behandlas och att de vet att de är säkra.

Patientflödeshantering – 3 viktiga steg
för de som vaccinerar

Det finns tre huvudsakliga saker att arbeta med för att hantera patientflödet på ett sätt som håller patienterna säkra och som också gör att de känner sig trygga:

  1. Förhindra folksamlingar i väntrummet
  2. Möjliggör social distansering
  3. Kommunicera med patienterna

Så här gör ni:

Undvik trängsel i väntrummet med tidsbokning

Att erbjuda patienten möjligheten att boka tid för sin vaccination är det viktigaste för att skapa ett säkert patientflöde. Med ett bokningssystem kan ni hantera patientflödet och hålla det konstant under dagen genom att välja vilka tider som ska vara tillgängliga och optimera er kapacitet. Det innebär att ni kan undvika besökstoppar och slipper trängsel i väntrum och andra områden. Det underlättar också planering och schemaläggning för personalen samt inköp av material.

Möjliggör social distansering med virtuella köer

När patienten anländer måste han/hon kunna fortsätta med social distansering i väntan på sin tur. Detta kan åtgärdas genom att dela ut virtuella kölappar, även kallade mobila kölappar. Det är en kölapp som patienten får på sin telefon, antingen genom att själv checka in sitt besök, genom att skanna en QR-kod utanför era lokaler eller från en medarbetare i eller utanför era lokaler. Med denna mobila köfunktion kan patienterna välja den tjänst de behöver, se var de befinner sig i kön och även ange sitt mobilnummer för att få ett sms när det är deras tur. Det innebär att patienterna inte behöver sitta i ett trångt väntrum utan kan vänta på en säker plats. Det kan t.ex. vara utanför byggnaden eller i bilen för att hålla social distans.

Se till att patienterna känner sig trygga genom kommunikation

Det handlar alltså inte bara om att hålla patienterna säkra utan också om att få dem att känna sig säkra. Det bästa sättet att få patienterna att känna sig trygga och säkra är genom kommunikation. Informera patienten inför besöket så att han eller hon är väl förberedd. Via sms eller e-post kan ni skicka information om bland annat vart de ska gå när de anländer, hur de ska meddela sin ankomst osv. Det gör att de känner sig väl omhändertagna och undviker onödig kontakt med personal och andra patienter.

Eftersom ert väntrum kan vara nästan tomt (därför att patienterna väntar på annan plats) finns det ett extra behov av att kommunicera med dem. En viktig del i att ge bästa möjliga patientupplevelse är en känsla av rättvisa. Patienterna ska inte behöva känna att de väntar för länge, att de inte behandlas korrekt eller att de inte får rätt service. Det är katastrofalt för patientupplevelsen. Vårdgivaren måste kunna kommunicera med patienten så att de vet vad som händer, vilken plats de har i kön, när de blir inkallade etc. Detta kan ske via textmeddelanden, kölapp i mobilen och digital skyltning i patientflödessystemet.

Översikt säkert patientflöde

Vaccination infographic

Bilden ovan ger en översikt över hur ett säkert patientflöde för vaccinationer kan se ut. Som du ser så innehåller lösningen flera alternativ för tidsbokning och incheckning så att alla patienter, oavsett om de är bekväma med tekniken eller inte, kan få tillgång till vaccinationer på ett säkert sätt.

Vill du veta mer om hur du kan hantera ditt patientflöde och öka säkerheten för patienter och vårdpersonal? Ladda i så fall ned vår vägledning för hantering av patientflödet gratis och få ingående kunskap i frågan.

Ladda ned handledning för hantering av patientflödet

 

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om information, idéer och insikter!

Prenumerera