Socialt ansvarstagande

Qmatic är ett företag som har starka värderingar och etiska riktlinjer. Vår strävan är att det ska vara lätt att göra affärer med oss och att detta ska få återspeglas även i hur vi tar vårt samhällsansvar.

Qmatic och miljön

På Qmatic tar vi miljön på allvar och strävar alltid efter att göra vad vi kan i vår dagliga verksamhet för att begränsa den negativa miljöpåverkan. Vår policy ser till att vi, när det är möjligt, använder de miljöeffektivaste alternativen i vår tillverkning.

Vi uppmuntrar också våra partner och leverantörer att ha ett lika starkt miljöengagemang genom att kontrollera deras metoder och i första hand välja att arbeta med företag som är certifierade enligt ISO 14001.

Vi kan tillhandahålla kölappar som är 100 % fria från bisfenol (A och S) och kommer från leverantörer som är FSC-certifierade.