Qmatic-koncernen är certifierad enligt ISO 27001

Qmatic har varit certifierade enligt ISO 9001 i över 20 år. Nu har Qmatic-koncernen även certifierat sina policys för informationssäkerhet och sina processer enligt ISO 27001.

Certifieringen utfärdades av Intertek, ett av världens ledande företag inom certifiering av både produkter och ledningssystem.

Läs mer