Nytt referenscase: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har service och kundupplevelse i fokus. En utmaning för kontaktcentret innan de investerade i lösningen från Qmatic var att de hade många besökare som stod i kö och kunde överhöra känsliga samtal. De eftersökte också möjligheten till att få bra statistik över besöksflödet.

"Mycket av statistiken vi får via Orchestra utgör grunden till vår schemaläggning."
Susanne Schenström, Chef kontaktcenter, Upplands-Bro kommun

Läs hela referenscaset här