Rapport om kundbeteenden vid kösituationer

Qmatic har genomfört en undersökning där 2 000 konsumenter deltog.

Ladda ner vår eBook och ta del av resultaten från undersökningen. Läs om 5 olika kundprofiler i samband med kösituationer som vi har definierat utifrån studien.