Qmatic hjälper Finnish Tax Offices att publicera nuvarande kösituation på sin hemsida

Qmatics finska partner, Loomis Value Solutions Oy, har hjälpt Finnish Tax Offices att använda Orchestra till att publicera nuvarande kösituation på sin hemsida.

Denna information är till stor hjälp för skattekontorets besökare som kan anpassa sina besök till tider då det är mindre kö.