Nytt referenscase: Läs om hur Qmatic hjälpt ett större svenskt bank- och försäkringsbolag

Ett större svenskt bank- och försäkringsbolag hade inte något system för att ta emot varken drop-in-kunder eller bokade besök på sina kontor innan de under våren 2017 investerade i ett kombinerat kö- och självincheckningssystem från Qmatic.

Vi ville ha kontroll på kundflödet, ge kunderna en bättre upplevelse och kunna notifiera personalen om att de har kund som väntar, säger IT-chefen för bank– och försäkringsbolaget.

Bank- och försäkringsbolaget upplever stora fördelar med det kombinerade kö- och självincheckningssystemet. De har nu full kontroll över kundflödet. Nu kan kunderna sitta ner och vänta på sin tur i lugn och ro, och vi tar emot kunderna i rätt ordning, berättar IT-chefen. Kunderna kan tydligt se hur många som är före i kön till respektive tjänst.