Mobile Ticket – Låt kunderna vänta vart de vill

Möjliggör för dina kunder att vänta var som helst och tillhandahåll statusuppdateringar i realtid gällande aktuellt könummer. Minska kundernas upplevda väntetid och öka din produktivitet.

Alla med en smartphone eller webläsare kan få tillgång till mobile ticket – ingen ytterligare app behöver laddas ner. Om du söker ett biljettlöst system är detta den ultimata lösningen.

Läs mer om våra mobila lösningar här.