Release av Orchestra 6.2

Det är med glädje vi kan meddela Orchestra 6.2 har lanserats. Orchestra 6.2 är den senaste versionen av Qmatics enterpriseplattorm för kundresehantering.

Med Orchestra 6.2 ökar vi informationssäkerheten, transparensen och effektiviteten för så väl våra nuvarande som framtida kunder världen över.

Läs mer om lanseringen här.