Qmatic stödjer BRIS

Qmatic är sedan många år sponsor av BRIS. För oss är det ett viktigt samarbete som vi med glädje och stolthet tänker fortsätta med.