Bisfenol A i kölappar förbjuds av EU-kommissionen

Redan 2012 tog Qmatic tog ett aktivt besut att sluta sälja kölappar med bisfenol till våra kösystem, av miljö- och hälsoskäl.

Nyligen klubbades en ny förordning av EU-kommissionen som förbjuder ämnet bisfenol A i termopapper som tex kölappar då ämnet misstänks vara hormonstörande. Förbudet börjar gälla den 2 januari 2020.

Läs hela nyheten här
Här kan du läsa en sammanfattning av förordningen