ENTERPRISEPLATTFORMEN

Erbjud en enhetlig och utmärkt kundupplevelse via alla kanaler

En bra kundresa består av flera kontaktpunkter. Var och en är av betydelse för helhetsupplevelsen, och samtliga måste fungera bra både för sig själva och i samklang med systemet som helhet.

Qmatic skapade hanteringen av kundresan. Vårt mål att säkerställa att varje kontaktpunkt, hela vägen från online-bokning, via aktiviteter på plats och uppföljning efter mötet, kombineras till en enda smidig kundresa. Genom Orchestra, vår mjukvaruplattform för hantering av kundresan, kan tätt integrerade applikationer, ändamålsenligt utformad hårdvara och kraftfulla verktyg för informationsanalys samverka för att skapa en komplett kundresa.

Orchestra är utformat för att fungera även för de största och mest komplicerade organisationer i och med att användarna kan driftsätta och hantera varje del i det sammanvävda systemet från en enda central punkt. Komponenternas specifika konfiguration kan anpassas för att inkludera en mängd olika moduler, exempelvis onlinekalendrar, självincheckningsautomater, mobil köhantering, digital skyltning och beslutsstödsinformation. Qmatic konstruerar och bygger högkvalitativa och robusta hård- och mjukvarukomponenter som tillsammans ska ge optimal effektivitet. Och hela ekosystemet skyddas av en hög tolerans för nätverksavbrott, vilket ser till att allt fungerar smidigt även vid eventuella nätverksproblem.

Qmatics plattform ger dig de bästa möjligheterna för att skapa utmärkta kundresor och varumärkesupplevelser på alla platser där ditt företag är verksamt.

Utnyttja kundens resa till fullo

En utmärkt kundupplevelse levereras och uppmärksammas. Qmatics tekniska lösningar ger dig möjlighet att kontrollera leveransen, mäta effekten och kombinera all information som leder fram till att du kan göra bästa möjliga intryck på dina kunder, medarbetare och verksamheten som helhet.

Har du frågor? Låt oss pratas vid.