Med de rätta styrverktygen till hands ger du både kunder och medarbetare möjlighet att fatta väl underbyggda beslut och kommunicera på ett bra sätt vid varje kontaktpunkt hela vägen från innan tidsbokningen fram till uppföljningen.

Det kommer hela tiden nyheter inom resurs- och informationsvärlden, men det finns en grundprincip som aldrig förändras: bra kundupplevelser måste vara enkla, bekväma och givande. Qmatic har över 30 års erfarenhet av att konstruera innovativa företagslösningar som hjälper organisationer att hålla sig i framkant och fokusera på positiva kundmöten.

Stimulera utvecklingen genom att kombinera ett löpande informationsflöde med bra och relevant statistik.

Business Intelligence

Business Intelligence (BI)
Skapa dig en tydlig bild av vad dina kunder och medarbetare vill ha, och hur väl din organisation uppfyller dessa behov.

Customer Feedback

Customer Feedback
Genom att erbjuda dina kunder ett enkelt sätt att säga vad de tycker feedback i realtid får du mängder av information som du omedelbart kan använda och utnyttja för löpande strategiska insatser.

Tidsbokning online

Tidsbokning online
Skapa en effektiv och funktionell miljö med duktiga medarbetare och nöjda kunder som ger alla möjlighet att i god tid förbereda sig inför den första kontakten.

Köhantering

Kösystem
Ingen gillar att stå i kö. Skapa väntrum med struktur, tydlighet och onlinefunktioner som ger dina kunder möjlighet att vänta på ett flexibelt och trevligt sätt.

Utnyttja kundens resa till fullo

En utmärkt kundupplevelse levereras och uppmärksammas. Qmatics affärslösningar ger dig möjlighet att kontrollera leveransen, mäta effekten och kombinera all information som leder fram till att du kan göra bästa möjliga intryck på dina kunder, medarbetare och verksamheten som helhet.

Utforska mina alternativ