Den offentliga sektorn står inför förändringar som aldrig förr skådats när det gäller att leverera tjänster på ett effektivt och ändamålsenligt sätt världen över.

 

Leverera effektiva tjänster

Myndigheter världen över lägger allt större fokus på att leverera tjänster åt sina samhällsmedborgare mer effektivt genom att ta sig an driftseffektivitet på ett helt nytt sätt. Detta ska ses mot en bakgrund av att vi ser allt fler digitalt orienterade medborgare, med god kunskap om tjänster och utrustning, som vill ha tillgång till de tjänster de behöver via sina favoritkanaler och med så lite besvär som möjligt.

Den offentliga sektorn – vare sig det gäller statliga myndigheter, deras ombud eller till och med offentliga sjukvårdsorganisationer – lär idag av den privata sektorn och sätter medborgaren i centrum för att leverera en sömlös, integrerad kundresa som kan förenkla och snabba på medborgarnas tillgång till samhällstjänster på ett så effektivt sätt som möjligt.

Ladda ner en
av våra guider om effektivare myndigheter

Ladda ner en av våra guider som fokuserar på de utmaningar som organ inom den offentliga sektorn står inför när det gäller att leverera effektiva tjänster.

Läs om den globala trenden med digitala samhälls-medborgare och hur de driver fram innovationer när det gäller samhällstjänster till medborgarna

Ladda ner guiden

Läs om den ökande efterfrågan på person-anpassning som driver på tekniska innovationer och ökar effektiviteten när det gäller samhällstjänster till medborgarna

Ladda ner guiden

Läs om den globala trenden med en åldrande befolkning och hur den försvårar effektiviteten när det gäller samhällstjänster till medborgarna

Ladda ner guiden

Qmatic - Effektivare myndigheter

  • Resurs- drifts- och budgetmässiga rationaliseringsvinster genom övervakning och kontroll av antalet tidsbokningar samt anpassning av personalåtgången utifrån det
  • Optimering av ytorna för att kunna öka genomströmningen och utnyttja områden där många väntar på ett bättre sätt
  • Kontinuerlig förbättring genom feedback från kunderna i realtid, samt resultat- och jämförelseindexrapporter
  • En avslappnad miljö vid varje kontaktpunkt ger kunden en bekväm resa ända från inbokat möte till eventuell uppföljning
  • Minskar oron inför ett bokat möte och ökar sannolikheten att den inbokade verkligen kommer
  • Förkortade faktiska och upplevda väntetider genom relevant förmedling av information via mobil, SMS och digital skyltning
  • Förbättrad service genom snabbare kontakt med kompetent personal
Boka en demo

Läs våra blogginlägg

Hur offentliga myndigheter förbättrar upplevelsen för samhällsmedborgare

Över hela landet ställs myndigheter och offentliga organisationer inför en svår uppgift. Å ena sidan slipper organ som DMV, Department of Veterans Affairs och kommunala serviceinrättningar hantera konkurrens. I de flesta fall har medborgarna bara en resurs att tillgå när det gäller ärenden som att förnya en licens eller ansöka om bygglov.

Läs vårt blogginlägg (Engelska)

Hur Qmatics lösningar hjälpte kommunen Milton Keynes

Modern hantering av kundresan är inte bara ett sätt att skapa mer affärsvärde i termer av avkastning och tillväxt. I Milton Keynes i södra England har det förbättrat stödet för människorna under ekonomiska och sociala svårigheter, hjälpt till att skydda de mest sårbara kunderna och sett till att skattebetalarnas pengar använts på ett bättre sätt.

Läs vårt blogginlägg (Engelska)