HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

En bra patientupplevelse är beroende av tydliga processer, skickliga vårdgivare, personliga patientmöten och möjligheten att skapa en förtroendefull relation.

Qmatics lösningar för patientflöden gör det möjligt för vårdgivare att skapa en smidig och effektiv patientresa. Erbjud snabbare service av högre kvalitet, gör medarbetarna nöjdare, patienterna mindre oroliga och stärk verksamheten genom ett effektivare patientflöde.

 

Bra patientservice är en resa som inleds långt innan undersökningsrummet, och som fortsätter långt därefter under en tillmötesgående och personlig uppföljningsprocess.

  • Gör patienterna mindre oroliga och förkorta de faktiska och upplevda väntetiderna genom att erbjuda relevant information via mobil, SMS och digital skyltning på alla platser där patienter väntar
  • Integrerade lösningar för tidsbokning på internet, i mobilen eller via call center kombinerat med tekniska lösningar för incheckning av patienter på plats minskar väntetiderna och förbättrar effektiviteten redan från början
  • Skapa en vänlig, avslappnad miljö med effektiva medarbetare som är kunniga och nöjda med sin arbetssituation
  • Se till att patienterna får en enhetlig upplevelse genom att varje patient får en tid bokad hos just den person som kan möta deras behov
  • Effektivisera förflyttningar från receptionen till uppföljning vid eftervård genom att ta bort sådant som kan förvirra patienterna eller få dem att stanna upp på vägen
  • Erbjud patienten möjlighet att betygsätta sin upplevelse omedelbart efter besöket via en mobil enhet

Förbättra verksamhetens effektivitet och personalnöjdhet för att kunna boka in fler patienter, ägna mer tid åt att erbjuda vård och hålla administrationskostnaderna nere.

  • Gör medarbetarna nöjdare och förbättra vårdkvaliteten genom att utnyttja tidsplaneringsinformation för att strukturera tidsbokningar och drop-in, fördela resurser och matcha medarbetarnas kompetenser mot patienternas behov
  • Optimera utnyttjandet av tillgänglig golvyta med en patientreseanalys för att bedöma flödet från incheckning till eftervård
  • Förbättra arbetsmiljön genom att öka patientnöjdheten genom integritetsstärkande åtgärder, förkortade faktiska och upplevda väntetider och meningsfyllda kontakter
  • Analysera pågående processförbättringar baserat på besöksstatistik, feedback från patienterna och resultatanalyser för olika områden, tidsperioder och vårdgivare

Whitepaper Hälso- och sjukvård

Hämta vårt whitepaper

Läs om hälso- och sjukvårdens utmaningar både ur patientens synvinkel och ur kundreseperspektiv, och om tänkbara lösningar.

Hämta whitepaper

Bli en effektiv vårdgivare

En tilltalande och lönsam patientupplevelse bygger på klinisk effektivitet, patientnöjdhet och engagerade medarbetare under hela vårdflödet. Våra informations- och tekniklösningar hjälper dig att upprätthålla ett bra patientflöde.