Verhoog uw medewerkerstevredenheid

#20 Professionele service
Het sturen van cliëntstromen biedt u inzicht in uw organisatie.
U ontvangt waardevolle informatie over wachttijden en met behulp van het systeem kunt u een ‘best man for the job’ situatie creëren.

#5 Medewerkersbezetting
Door het aanmelden van cliënten aan de ticketautomaat geeft u uw medewerkers de mogelijkheid zich te specialiseren en de efficiëntie te verbeteren op het gebied van servicegerichtheid en omzetverhogende activiteiten.

#10 Drempelwaarde voor wachttijd
Stel voor uw organisatie acceptabele wachttijden en drempelwaarden op om het management tijdig te waarschuwen wanneer deze worden overschreden. Het management kan tijdig actie ondernemen om de streefwachttijd te behouden.

#22 Dienstenscheiding
Een Cliënten Begeleidingssysteem helpt u bij de cliëntsegmentatie en plaatst de cliënt in de juiste virtuele wachtrij. Door het creëren van verschillende cliëntstromen is het voor uw medewerkers duidelijk hoe lang de wachttijden zijn.

#23 Agendabeheer
Uw medewerkers zijn voorbereid op de komst van de cliënten doordat zij middels de afspraakmodule hun agenda kunnen inzien. Zij weten precies welke cliënt op welk tijdstip arriveert.

#49 Werkdruk reguleren
Managementinformatie kan worden gebruikt om onderbouwde beslissingen te nemen wanneer extra medewerkers zijn. Hierdoor is de werkdruk te reguleren.