Run op nieuwe id-kaarten verwacht

Bent u er al klaar voor?

5 jaar geleden verviel de bijschrijving van een kind in het paspoort van hun ouders. In de maanden voor 1 januari 2012 hebben veel ouders nog voor hun kind een eigen identiteitsbewijs aangevraagd.

Piekperiode

In november en december wordt daarom een piekperiode verwacht. Nu 5 jaar later zullen de toen aangevraagde identiteitsbewijzen namelijk verlopen en de verwachting is dat er de komende maanden veel nieuwe aanvragen worden gedaan.

Ondersteuning

Deze drukte kan leiden tot het toevoegen van extra agendacapaciteit in uw klantbegeleidingssysteem of het tijdelijk verruimen van uw openingstijden.
Als u daarbij advies of ondersteuning wenst, kunt u contact opnemen met onze helpdesk of klik hier.