Infosessie: Heeft u een optimale personeelsplanning?

Planbition en Qmatic organiseren twee infosessies om u meer inzicht te geven in uw personeelsplanning

Uw organisatie verandert continue. Om de gestelde doelstellingen te halen moet er geïnvesteerd worden in efficiency, effectiviteit en flexibiliteit. Dit zorgt ervoor dat u een duidelijke strategie gevolgd dient te worden om klaar te zijn voor de toekomst. Dit geldt niet alleen voor uw organisatie, maar ook voor uw medewerkers. Gemeenten worden uitgedaagd om de medewerkers op een zodanige manier in te zetten dat de serviceverlening correct is en de personeelskosten kunnen worden verminderd.

Optimale personeelsplanning

Een optimale personeelsplanning bereikt u met de juiste medewerkers de verschillende werkzaamheden te geven gebaseerd op hun bekwaamheid, aanwezigheid en prioriteiten van het werkproces. Door gebruik te maken van het roosterprogramma van Planbition vereenvoudigt u dit proces. Planbition levert online personeelsplanningsoftware voor gemeenten en wordt bij veel gemeenten breed ingezet op verschillende afdelingen. U kunt denken aan het publieksplein, KCC, servicecentrum, maar ook Stadswacht/handhaving en sportaccommodaties.

Koppeling Planbition met Qmatic

Optimaliseer uw personeelsplanning daarom met Planbition in combinatie met Qmatic zo kan de werkbehoefte bepaald worden op basis van historische gegevens (forecast). Door de klantenstroom in het klantgeleidingssysteem van Qmatic te koppelen aan de capaciteit van gekwalificeerd en beschikbaar personeel in Planbition kan er geanticipeerd worden op pieken en dalen van de klantenstroom, waardoor er vraaggericht geroosterd kan worden.

Infosessies – Wanneer en Waar

Planbition en Qmatic organiseren samen twee infosessies. Tijdens de infosessie krijgt u inzicht in de mogelijkheden die een geautomatiseerd planningsysteem voor u kan betekenen.

  • 31 maart 2016  bij de gemeente Deurne
  • 26 april 2016 bij de gemeente Kerkrade

Klik hier voor meer informatie (PDF, 628 kB)

U kunt deelnemen aan één van deze infosessie door een mail te zenden naar: . Onderstaand treft u enkele referenties.

We kijken ernaar uit u op één van de workshops te verwelkomen!