Drukbezochte gebruikersoverleggen

Dit najaar heeft Qmatic wederom de gebruikersoverleggen voor gemeenten georganiseerd. Ook deze keer was het een enorm succes. De opkomst was groot en er was veel interesse voor Qmatic Orchestra en de afspraakmodule.

Drukbezochte gebruikersoverleggen

Renze de Ruiter opende het overleg door een korte update van Qmatic en haar activiteiten te geven. In het voorjaar zal Qmatic aanwezig zijn op o.a. Jaarbeurs Overheid 3600 en het NVVB Congres Burgerzaken, welke interessante beurzen zijn voor gemeenten. Ook werd er door de organiserende gemeenten een korte presentatie gegeven over hoe de gemeente werkt, hoeveel klantcontacten er zijn en welk percentrage daarvan afspraken zijn. Vervolgens behandelde Pieter Kniest de ingekomen agendapunten en hierdoor kwamen de discussies goed op gang. Elke gemeente werkt toch net weer op een andere manier.

Aangezien er al veel klanten zijn overgegaan naar Qmatic Orchestra deelden zij hun ervaring met de gemeenten die nog met een vorige versie van het Qmatic Cliënten Begeleidingssysteem werken. Er was volop interactie tussen de deelnemers.

Tenslotte gaf Marco van Duijn een demonstratie over de geheel vernieuwde en vereenvoudigde afspraakmodule. Veel gemeenten werken tegenwoordig 100% op afspraak of willen hiertoe overstappen. De afspraakmodule van Qmatic sluit hier volledig bij aan.

Na de sessie hebben we genoten van een lekkere lunch. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de aanwezigheid en deelname en tot het volgende overleg!