Det handler ikke bare om løsningen. Det handler om hva løsningen gir deg mulighet til å gjøre.

Vi sørger for at du kan skape og opprettholde en kundreise som kan styrke organisasjonen din.

Qmatic Care er der gjennom hele løsningens levetid. Vårt globale team av engasjerte spesialister tilbyr personlig støtte, uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider tett med deg for å ivareta investeringen din og sørge for at systemet ditt yter og skalerer optimalt.

Siden vi utvikler maskin- og programvareløsninger under ett og samme tak, kan vi ta hånd om alle problemer eller spørsmål raskt og presist, slik at du får en lavest mulig eierkostnad og den styrken og kvaliteten bedriften trenger.

En helt driftssikker teknologisk kundereiseløsning er den beste ressursen for å skape den slags kundekontakt som fremmer bedriften og bunnlinjen, og vi er her for å sørge for at det skjer.

Qmatic Care er bevis på vårt ønske om å beskytte din investering og sørge for at den holder tritt med ditt skiftende servicemiljø og din nye teknologiske løsning.

Vær klar for fremtiden, uavhengig av hvor omfattende ditt system for kundereisehåndtering er. Qmatic Care garanterer at du har en velholdt, stabil løsning med forutsigbare langtidskostnader.

Du kan velge å kjøpe en fast 2-årig utvidet garanti for all ny Qmatic-maskinvare, slik at systemet er helt beskyttet mot alle problemer som ikke skyldes misbruk eller forsømmelse. Du får en stabil og forutsigbar kostnad for deler, reparasjoner og fastvare, og du får rask tilgang til sakkyndige Qmatic-servicerepresentanter.

Qmatic har en sterk global støtteorganisasjon som består av våre egne eksperter og nøye utvalgte partnere. Qmatic har de nødvendige ressursene for å gi best mulig praktisk støtte på plass over hele verden. I flere tiår har våre kunder nytt godt av tryggheten som kommer av rask tilgang til kvalitetsressurser og proaktive, pålitelige servicenivåløfter.

Qmatic Care maksimerer systemets effekt, effektivitet og levetid.

  • Case-håndteringssystem sørger for åpenhet
  • Kodeoppdateringer koblet til aktuelle versjoner av andre integrerte produkter
  • Definerte og målbare servicenivåavtaler
  • Fabrikkgaranti på maskinvare inkludert
  • Stort, globalt Qmatic-spesialistteam yter lokalisert støtte
  • Valgfri global støtte døgnet rundt
  • Maskin- og programvarekomponenter er utviklet for formålet, og fungerer sammen
  • Qmatic undertegner alle kontrakter, uavhengig av leverandørkilde, og garanterer bistand gjennom hele systemets levetid
  • Programvareoppgraderinger og nye versjoner inkludert
  • Programvaren er effektivisert for å forbedre systemytelsen