Vi er et selskap som styres av løftet Connecting People to Services.

Vi mener at i en oppkoblet verden er kundeopplevelsen en komplett og kontinuerlig reise langs virtuelle og fysiske kontaktpunkter. Qmatic er til for å levere de nødvendige teknologiske løsningene og kunnskapene for å gjøre den reisen så smidig og behagelig som mulig for kunder, pasienter, innbyggere og medarbeidere.

Se video

Vi arbeider hardt for å utvikle løsninger og kunnskaper for kundereisehåndtering som gleder kundene, bistår de ansatte, styrker merkevaren og forbedrer opplevelsene. Vår visjon strekker seg lenger enn de løsningene og kunnskapene vi bygger opp for å støtte det engasjementet. Vi ønsker simpelthen å skape bedre kundereiser.

Qmatics kjerneverdier

Engasjement

Vi strekker oss lenger. Vi brenner for arbeidet vårt, og vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør.

Ekspertise

Vi viser vår ekspertise gjennom de spørsmålene vi stiller. Vi bruker denne kunnskapen til kontinuerlig å bli bedre i jobben vår.

Lagarbeid

Mennesker er sentrale i alt vi gjør. Vi verdsetter lagarbeid og bygger varige relasjoner basert på tillit.

Ansvarsfølelse

Vi er opptatt av å levere målbare resultater. Vi tar ansvar for det vi gjør, og det vi får til.

Kundereisehåndtering

Qmatic fant opp konseptet med kundereisehåndtering i 1981. Siden har vi vært opptatt av å utvikle nye, verdensledende teknologiske løsninger som skaper gode opplevelser for kunder, pasienter, innbyggere og personalet som betjener dem.

Har du spørsmål? La oss snakke sammen.