Over 10.000 SMS går gjennom Qmatics systemer i Norge hver måned.

Det begynner å bli mange år siden Qmatic bestemte å satse på SMS, både som varsling til kunder, til ansatte og som en elektronisk kølapp.

Qmatic Mobile Connect

Først det siste året har satsningen fått riktig hastighet etter at vi tegnet avtale med en rekke banker, retailere og sykehus og fikk systemet satt opp stabilt implementert sammen med vår samarbeidspartner LINK Mobility.

LINK Mobility(tidligere PS WinCom) har over 20 års erfaring i markedet, og er i dag den største leverandør av mobile løsninger for bedrifter i det nordiske markedet. LINK tilbyr tjenester for SMS gateway, mobil betaling, mobil kommunikasjon, CRM database for å nevne noe.

Etter å ha samarbeidet gjennom litt over et år er det særdeles gledelig for Qmatic at vi nå kan feire at over 10.000 meldinger går gjennom våre systemer (og videre gjennom LINK’s infrastruktur) HVER ENESTE MÅNED i Norge. Vi har i dag en rekke systemer i drift i Norge som benytter SMS i forskjellige former; et oppsett kan være detaljhandelskjeder som ønsker varsling når køsituasjonen på en avdeling overgår f.eks. 20 minutter. På denne måten kan butikken informeres i realtid, og ta grep i bemanningen eller flytte ressurser fra kontor/lager/service, og ut til avdeling. Vi har også levert løsninger der kunden får en varsling på SMS når det nærmer seg deres tur til å bli betjent. På denne måten kan ventetiden benyttes til noe mer inspirerende enn å stå stille. Innen bank er det et økende behov etter smidige løsninger for å knytte avtalte timer opp mot rådgivervarsling. Man kan ankomme banken og velger navngitt rådgiver på selvbetjeningskiosken – og varslingen går ut til rådgiver på SMS.

Kölapp på mobilen

I vår fremtidsvisjon er kølappen erstattet av nettopp meldinger, apper og instant messaging løsninger – og vi er på god vei til å komme dit.