Qmatic styrker Bravida-avtalen i Norge

Qmatic er i endring, og vi blir i større og større grad et rent software- og konsulentselskap. Der hvor vi tidligere leverte hardware og montering/service relatert til hardware og køsystemer, er vi nå inne på kundens infrastruktur, både on premises og on demand – og vi har bygget opp et kompetent team rundt software og integrasjoner i Oslo og Gøteborg. Vi betjener fortsatt selv de fleste installasjoner med egen support- og serviceorganisasjon, men mest fra eget kontor og ikke så mye fra felt.

Med bakgrunn i reisetid, kostnader og fremkommelighet i vårt langstrakte land, innledet vi i 2010 et nasjonalt samarbeide med Bravida. Vi valgte Bravida etter nøye vurdering, hvor blant annet dekningsgrad og svak-/sterkstrøms og nettverkskompetansen ble vektlagt høyt. Vi erfarer ofte at Bravida kjenner til de lokale forhold da de har en avtale med, eller har hatt leveranser til det lokale kontor og den lokale kommune. Over hele Norge har vi benyttet Bravida mye for service og montering, men selve produktekspertisen når det kommer til software, integrasjoner og kundetilpasninger ligger lokalt i Qmatic Norges egen organisasjon. Vi er stolte av samarbeidet med Bravida, og de mange Qmatic-opplærte teknikere i deres organisasjon.

Kontakt foregår mellom Qmatics support og kunden direkte, og eskaleres videre til lokal Bravidaressurs med nødvendig kompetanse, dersom vi ikke rykker ut selv. Qmatics 4 egne systemutviklere har køsystem, CX og kundeflyt som spesialtfelt, arbeider kun med dette, hver dag – og vil normalt kunne levere de mest krevende installasjoner og supportoppdrag til det bedre for kunden.