Vestre Viken Helseforetak løser pasientlogistikken sammen med Qmatic

Drammen og Ringerike sykehus har som alle andre sykehus et fokus på pasientkvaliteten. Vi ble engasjert for å strukurere kø for drop-in pasienter til laboratoriet. Systemene skal bedre pasientenes opplevelse av besøket, samt redusere kostnader ved effektivisering og bedre kontroll ved bruk av verktøy som sanntidsinformasjon og historiske rapporter.

Drammen sykehus hadde et stort behov for å veilede pasienter til riktig avdeling i et hektisk sykehusmiljø, samt segmentere på ulike pasientyper – noe vår elekroniske ”wayfinding-løsning” hjelper til med. Ringerike sin utfordring var å få bedre oversikt over pasienter i et mindre felles venteområde for pasienter til lab og til røntgen.

Qmatic sin løsning har løst behovet for segmentering av pasienttyper, forbedre oversikten for pasienter, samt effektivisere pasientlogikken.

De ansatte har nå god oversikt over kø og pasienttype. Dette gir helsearbeideren mulighet til å kunne forberede seg på hvilken type pasient som skal ta prøve, forberede utstyr og behandle pasient og rekvisisjonen på en effektiv måte. Som følge av optimalisering av køflyten og tilgang til sanntidsinformasjon over kø vil ”walk-time” og antall pasienter som ikke finner fram reduseres.

Med medieløsning på digital flate kan sykehusene vise ønsket kommunikasjonsbudskap sammen med køoversikt integrert i skjerm for å sikre god oversikt for pasienter. Dette er en løsning som er tilpasset utfordringer som finnes på sykehus og som kan konfigureres og utvikles ved framtidige behov.

Begge sykehusene har statistikkmodul som gir tilgang til gode rapporter inn mot mer effektiv bemanningsplanlegging.