Studenskipnaden i Oslo(SiO) med Orchestra i drift!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO, er samskipnad for 26 utdanningsinstitusjoner i Oslo og Akershus.

SiOs hovedoppgave er å tilby studentene produkter og tjenester som

  • bidrar til en effektiv læringsprosess og en stimulerende studiehverdag
  • bidrar til høy studiekvalitet
  • legger forholdene til rette for trivsel blant studentene

SiO skal være en fremragende servicebedrift for brukerne og bidra til at de tilknyttede utdanningsinstitusjonene har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

SiO håndterer både ansattkort, studentkort, boligforvaltning og semesteravgifter, i tillegg til mange andre oppgaver. Grunnet storinnrykk av studenter fra inn- og utland, har SiO behov for system som på en god og effektiv måte håndterer logistikken rundt dette.

SiO fikk i augst 2015 implementert Orchestra fra QMATIC. Systemet kommuniserer på flere språk, er integrert mot mediesystem og sørger for SMS-varslinger til studentene, i tillegg til konvensjonell kølapp. Systemet driftes fra en sentral server, on premises, i kundens infrastruktur, og administreres gjennom nettleseren til den ansatte. BI-systemet sørger for å levere styringsdata slik at optimal bemanning kan planlegges. Et webbasert dashboard serverer lokale ledere med ventetider, behandlingstider og køsituasjon i realtid.

Vi er stolte av å ha nok en fremoverlent studentskipnad på laget!