Qmatic Norge inngår avtale med PSWinCom

Ting er i endring i køsystem bransjen. Der hvor kølapp var den foretrukne form tidligere, etterspør våre kunder nå mer innovative løsninger.

Vi har i dag en rekke systemer i drift i Norge som benytter SMS i forskjellige former; et oppsett kan være detaljhandelskjeder som ønsker varsling når køsituasjonen på en avdeling overgår f.eks. 20 minutter. På denne måten kan butikken informeres i realtid, og ta grep i bemanningen eller flytte ressurser fra kontor/lager/service, og ut til avdeling. Vi har også levert løsninger der kunden i butikken, banken eller det offentlige kontoret får en varsling på SMS når det nærmer seg deres tur til å bli betjent.

På denne måten kan ventetiden benyttes til noe mer inspirerende enn å stå stille. Innen bank er det et økende behov etter smidige løsninger for å knytte avtalte timer opp mot rådgivervarsling. Man kan ankomme banken og velger navngitt rådgiver på selvbetjeningskiosken – og varslingen går ut til rådgiver på SMS. For alle disse tjenestene kan vi tilby oppsett med API mot SMS Gateway service provider.