ØKOSYSTEMKONNEKTIVITET

Slipp løs kreftene i det sømløst integrerte CX-økosystemet

Personlig tilpasset interaksjon krever informasjon, besluttsomhet og tilgang til de mest relevante ressursene. Qmatic har utviklet et økosystem av teknologiske løsninger som kan levere pålitelige, datadrevne kvalitetsengasjementer uavhengig av den unike kundereisens type eller sammensetning.

Hver Qmatic-løsning er utviklet for å bli integrert med våre egenutviklede maskin- og programvaresystemer så vel som tredjepartsløsninger.

Innen vårt sømløst integrerte CX-økosystem er hver enkelt ressurs fra nettbestilling til oppfølging og virksomhetsinformasjon sammenknyttet og velkjent. Qmatics programgrensesnitt («koblingspunkter») standardiserer hvordan disse oppkoblingene skjer, og påser at de er sikre, funksjonelle og tilgjengelige.

Integrering av løsninger, analyser og kommunikasjonsverktøy i Qmatics CX-økosystem gjør det mulig å utveksle informasjon mellom bedriftssystemer, enheter og brukere på en konsekvent måte. Dette forbedrer effektiviteten gjennom hele kundereisen, uten at dataenes integritet eller sikkerhet settes på spill.

Integrering av tredjepartsøkosystemer

  • Avtalehåndtering og telefonsenterapper
  • CRM-løsninger
  • Digital skilting
  • EPOS
  • iBeacons og Wayfinding
  • Mobilapper
  • Tredjepartskiosker
  • Videokonferanser
  • Nettapplikasjoner
  • Løsninger for medarbeiderhåndtering

Få mest mulig ut av reisen

En god kundeopplevelse blir levert og oppfattet. Qmatics teknologiløsninger gir deg mulighet til å styre leveringen, måle oppfatningen og sette det hele sammen slik at kunder, ansatte og prosesser får et mest mulig positivt inntrykk.

Har du spørsmål? La oss snakke sammen.