Å skape en effektiv kundereise starter med å bygge opp klar og nyttig kunnskap om hvordan folk interagerer med miljøet, teamet og tilbudene dine. Qmatics program for å kartlegge kundereisen klarlegger systematisk hver del av kundeopplevelsen, slik at du kan fortsette å forbedre deg.

Kartlegg den ideelle kundereisen

Programmet for å kartlegge kundereisen er en trinnvis prosess som ser på hver del av opplevelsen for kunder og ansatte. Det er utviklet for at du skal få et bredere perspektiv på hvordan folk interagerer gjennom hele kundereisen. Du får kunnskapene og ressursene du trenger for å lykkes fra kundekontakten oppstår til oppfølging finner sted.

  • Forstå hva som skjer ved hvert kontaktpunkt i kundereisen
  • Identifiser belastningene som legges på hver komponent i servicemiljøet
  • Evaluer hvor godt kundeetterspørselen håndteres virtuelt og fysisk
  • Kvantifiser resultatene av anstrengelser og prosesser som brukes til å håndtere krav i hvert trinn
  • Lag referanser, og identifiser forbedringsmuligheter
  • Vurder hvor godt fysiske ressurser brukes og hvilke forbedringsmuligheter som finnes
  • Anbefal hvordan avkastningen kan økes på ressurser i servicemiljøet
  • Innhent tilbakemeldinger i sanntid for å måle kundekontakt og -tilfredshet
  • Be om innspill fra de ansatte om deres aktuelle og ideelle rolle i kundeopplevelsen
  • Lag strategier for forbedring og ressurshåndtering