Distributed operations

Feiltolerante kundereiseløsninger og statistikk som fungerer sømløst uansett hvor du har virksomheten.

Med distribuert virksomhet fungerer løsningen for kundereisehåndtering hele tiden, hvor som helst.

Det kombinerer de viktigste fordelene med et sentralt konfigurert og fullstendig distribuert system. Det betyr at du kan styre og følge virksomheten overalt i bedriften, og få et konsekvent, svært effektivt servicemiljø uavhengig av kvaliteten på oppkoblingen.

For organisasjoner som rett og slett ønsker total kontroll over kundeopplevelsen, er dette banebrytende.

Sentral server

Qmatics Distributed Operations er avgjørende for organisasjoner med virksomhet på flere steder. Konfigurer og håndter en komplett kundereiseplattform fra et sentralt punkt, og få statistikk og funksjonalitet fra hver filial eller hvert sted.

Qmatic introduserte distributed operations, slik at våre klienter skulle kunne tilfredsstille sine kunders behov til enhver tid, uten driftsavbrudd. Et tilpasset Qmatic Hub installeres på filialnivå for å trygge kommunikasjonen mellom hvert sted og den sentrale Orchestra-serveren. Hub er en fleksibel maskinvareplattform med programvarealternativer og fungerer som portal for Qmatic-komponenter, virksomhetsinformasjon og konnektivitet som brukes i kundereiseøkosystemet.

Selv om forbindelsen til sentralserveren blir brutt, opplever kunder og ansatte på hvert sted aldri et avbrudd. Det er feiltolerant toveiskommunikasjon mellom hvert sted du håndterer, og en sentralserver.

Også i områder med dårlig nettforbindelse på grunn av lang ventetid og lav båndbredde, kan man operere i visshet om pålitelig funksjonalitet. Med distribuert arkitektur kan arbeidsmengder oppstå og behandles daglig, og overføres til sentraldataserveren når konnektiviteten tillater det, uten merkbar innvirkning på virksomheten på hvert sted.

Funksjonsmåte

  • Hver filial kobler seg til en sentral server via et nettverk.
  • Bruddtolerante forbindelser rutes enten direkte eller via et regionalt knutepunkt.
  • Knutepunkter er bygget inn mellom stedet og sentralserveren for å sende og lagre data mellom de to punktene de krever ikke vedlikehold og ingen lisens.
  • Queue Agents fungerer som oppkoblingspunkt for server og knutepunkt for å øke ruting og sikkerhet.
  • Den skreddersydde kundereiseplattformen for bedrifter i Orchestra implementeres fra serveren til filialene enten via en Qmatic Hub og/eller i en Intro 17-selvbetjeningskiosk.
  • Hvis forbindelsen til Internett, nettskyen eller det trådløse nettet blir brutt, lagres statistikken lokalt og synkroniseres på nytt når systemene blir koblet til igjen.

Fordeler med Qmatics Distributed Operations.

  • Redusere belastningen på den sentrale serveren ved å styre konfigurasjon og funksjonalitet sentralt, og utføre oppgaver lokalt.
  • Levere en konsekvent kundeopplevelse uten viktig informasjonstap selv om sentralserveren eller databasen trenger planlagt vedlikehold eller opplever et uventet strømbrudd.
  • Bygge opp en smartere, mer kostnadseffektiv infrastruktur ved å utnytte statistikk fra hvert sted i nettverket.

Kraften i sentrum av virksomheten.

Muligheten til å distribuere og styre distributed operations fra et enkelt, sentralisert punkt er avgjørende for å sikre virksomheten. Qmatics Distributed Operations gjør nettopp det mulig.

HAR DU SPØRSMÅL? LA OSS SNAKKE SAMMEN.